Beszámoló a májusi nemzetközi konferenciánkról

Párkapcsolati kultúra és demográfia című nemzetközi konferencia  (Budapest, 2021. május 27-29.)

A konferencia mottója:   „A demográfiai válságot csak a családi élet válságának gyógyításával lehet megoldani”

A konferencia szervezői: Családtudományi Szövetség, Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság.

A nemek kapcsolatára, a házasságra és a családra vonatkozó olyan értékrendre van szükség, amely elősegíti az egyének és közösségek testi-lelki egészségét, harmonikus fejlődését, és védi őket a káros hatások ellen. Ettől lesz értékek rendszere. Az utóbbi évtizedekben a valódi és a hamis párkapcsolati értékek teljesen összekeveredtek. Az egyén nem – vagy csak nehezen – látja előre a számára lehetséges döntések, utak és életmódok hasznos vagy káros voltát.

A hagyományos családmodellt a fogyasztói társadalomban évtizedek óta intenzív támadás éri. Kimondhatjuk, hogy kulturális háború folyik a házasság és a család intézménye ellen. E támadás eddigi három fő frontja a szabad szerelem, a homoszexualitás, és a gender-, illetve transzelmélet elterjesztése volt. Újabb és újabb frontok formálódnak. Mindegyik a szexualitást célozta és célozza meg. A családot lebontani igyekvő politikai és gazdasági hatalom helyesen ismerte fel, hogy a családot az emberek szexuális viselkedésének befolyásolásával lehet leginkább szétzúzni. Sikeres tevékenységük nyomán eldurvultak a párkapcsolatok, és meggyengült a házasság és a család intézménye.

Ha e támadásokkal nem nézünk szembe, ha ezek ellen nem védekezünk, akkor kevés esélyünk lehet a demográfiai válság emberséges és eredményes megoldására, a családok szétesésének hatásos csökkentésére, a káros önzés és a pszichés betegségek szignifikáns visszaszorítására.

A demográfiai válság a családi élet válságának egyik tünete, így a demográfiai válság enyhítéséhez a családi élet válságának csökkentésével kell hozzáfogni, hiszen ellenkező esetben a párkapcsolati válság fokozódása a társadalom egészét tovább betegítené és így a társadalom létét tovább veszélyeztetné.

Aggasztó, hogy a demográfiai válságot az érintett országokban nem a szabados szexualitás visszaszorításával igyekeznek enyhíteni. Annak megfékezése nélkül a demográfiai válság emberséges megoldására nincs lehetőség. A szabados szexualitás alapjaiban sérti az emberi, különösen a női méltóságot, tárgyiasítja a nőt, növeli a pszichés és számos egyéb betegség, az önzés, az abortusz és az elmagányosodás esélyét, és nehezíti a gyermekek egészséges fejlődését.

Mára a szabados szexualitás széleskörűen elfogadottá vált. Az emberek jelentős többsége a különböző párkapcsolati típusok és életvitelmodellek késői hatásait nem megfelelően ismeri, vagy nem ismeri. Így a párkapcsolati kulturálatlanság és önzés szintje, valamint e területen az erkölcsiség háttérbe szorulása aggasztó. A politika, a társadalomtudományok és az egyházak feladata, hogy a közjó ügyét képviseljék. Ezért nem hagyhatják, hogy az emberek testi-lelki egészsége és legfontosabb emberi kapcsolatai tudatlanság és érzéketlenség miatt menjenek tönkre. Magyarországon az Alaptörvény és a sarkalatos családvédelmi törvény is a házasság és a család intézményének védelmére kötelez.

Háromdimenziós családpolitikára van tehát szükség:

(i) Szembe kell szállni a jó családok kialakulását és fennmaradását nehezítő vagy akadályozó tényezőkkel. A szabados szexualitás egyénre, környezetére és a társadalomra veszélyes következményeit be kell emelni a köztudatba. Ezeket leginkább tudományos kutatásokkal, iskolai neveléssel és a médián keresztül lehet elérni, megfelelő anyagi támogatás hozzárendelésével.

(ii) Építkezni kell, mármint tudományos és kulturális alapon, az Alaptörvény és a családvédelmi törvény szellemében, ki kell dolgozni a párkapcsolati kultúrára és családi életre nevelés alapvető értékrendjét, majd azt – kormányzati támogatással – általános ajánlássá kell tenni. E témakört széleskörűen kutatni, oktatni és terjeszteni kell.

(iii) Anyagi támogatást és anyagi jellegű kedvezményeket kell adni a fiatal házasoknak és a gyermekek szüleinek.

Meggyőződésünk, hogy a családpolitika első és második dimenziója nélkül nem várható a házasság és a család intézményének megszilárdulása és a családi élet válságának, valamint a demográfiai válságnak egészséges hosszú távú enyhülése, majd megszűnése. Önmagában a harmadik dimenzió nem lehet elegendő sem a családi élet válságának sem a demográfiai válságnak a leküzdésére, hiszen nem a szülőknek jutatott közvetlen anyagi támogatások hiánya okozta és okozza e válásgokat.

Magyarország Alaptörvénye nemcsak a házasságot és a családot védi, hanem a keresztény kultúrát is. A családot lebontani igyekvők arra is rájöttek, hogy nem feltétlenül kell az egyházakat támadni, elegendő a szabados szexualitást elterjeszteni, és a spiritualitás ennek következtében elapad. A keresztény kultúra megőrzése ugyanis lehetetlen a szabados szexualitás mellett. A házasság és természetesen a kereszténység is összeegyeztethetetlen a szabad szerelemmel.

Végül utalunk azon kutatási eredményre, amely szerint fejlett kultúra csak olyan társadalmakban jött létre a történelem során, amelyekben a házasság előtti szexuális absztinenciát mind a nők, mind a férfiak számára elvárták. Ez védte a nőket, a gyermekeket, a családot és végül az egész társadalmat. Így nem túlzás azt állítani, hogy nem a civilizáció hozta létre a házasságot, hanem az abszolút monogámián alapuló házasság hozta létre a civilizációt. Amikor a szexuális normák bármi okból fellazultak, akkor a társadalom minden esetben maximum három generáción belül széthullott. Ne hagyjuk, hogy országainkkal is ez történjék!

A konferencia feladata még, a fentiek alátámasztásán túl, a párkapcsolati kultúra színvonalának emelésére a már bevált amerikai, lengyel, magyarországi és horvátországi jó gyakorlatból néhány példának a bemutatása, valamint egy a család jogairól készült nemzetközi egyezmény ismertetése is.

Összefoglaló a konferenciáról:

A háromnapos nemzetközi konferencia helyszíne első nap Budapesten az Állatorvostudományi Egyetem Aulája volt, és az előadások az Interneten keresztül is elérhetők voltak. A konferencia másod- és harmadnapja már csak online került megrendezésre. A háromnapos konferencián közel 60 előadás hangzott el angolul vagy magyarul. A szinkrontolmácsolás biztosítva volt. Az előadók nyolc országot képviseltek: Magyarország, USA, Lengyelország, Bulgária, Németország, Románia, Szlovákia és Ukrajna.

A megnyitót az Állatorvostudományi Egyetem rektora, aki egyben a Professzorok Batthyány Körének elnöke is, és a Családtudományi Szövetség elnöke Tartotta. Ezt követte a családpolitikáért felelős miniszter nyitó szakmai előadása, majd öt magyarországi egyházi vezető prezentációja a párkapcsolati kultúra és a demográfia témakörében.

Az állami és az egyházi szféra vezetőinek felvezető és helyzetértékelő gondolatai után magyarországi és külföldi szakemberek prezentációi következtek két és fél napon keresztül. Egy-egy szakmai szekciót mindig az adott szekció előadóinak részvételével szervezett kerekasztal beszélgetés követett.

A harmadik nap délutánján a tématerülethez kapcsolódó már bevált jó gyakorlatok bemutatkozására került sor, hogy ezekre minél fogékonyabb legyen a közoktatás, a média és az egyházak, valamint könnyebben legyenek elérhetők a felnövekvő nemzedék számára.

A háromnapos rendezvény végén egy formálódó nagy nemzetközi projekt bemutatására került sor.

A konferencia megszervezésére az adott alapot, hogy a fent említett komoly válságtünetek országainkban egyre inkább felerősödnek és a szakemberek – a tudományos, az állami és az egyházi szféra – széles körű válságmenedzselő összefogására ma már elengedhetetlenül szükség van.

A konferencia a meghívott előadók segítségével igyekezett rámutatni arra, hogy a megfelelő ismeret és tudás birtokában meghozott döntésekkel és életvezetéssel az egyén képes boldogabb és egészségesebb családi életet kialakítani és fenntartani. Ahhoz, hogy ez minél több ember életében minél jobban meg is valósulhasson, az állami, a tudományos, a civil és az egyházi szféra széleskörű és hatékony összefogása nagy előnyt jelentene.

A demográfiai válság hosszú távon eredményes csökkentéséhez, majd felszámolásához, valamint az egyén egészséges boldogulásához és a társadalom virágzásához a konferencia üzenetében fent említett értékrend széleskörű érvényre juttatása és az azzal össze nem egyeztethető egyénre és közösségre káros beidegződések és téves ismeretek háttérbe szorítása elengedhetetlen.

A konferenciára több mint 800-an regisztráltak 48 országból, amelyek közül 150-200 magyar és 50-100 külföldi néző követte az előadásokat minden nap, majd a konferencia utáni hétvégén még felvételről több mint 1700-an tekintettek bele az előadásokba.

A konferencia anyagai elérhetők:

A konferencia programja, az elhangzott előadások videói és előadáskivonatai, valamint a kerekasztal beszélgetések videói néhány kivételtől eltekintve megtalálhatók a Családtudományi Szövetség honlapjának főoldalán magyarul és angolul (csaladtudomany.hu és familyscience.hu).

Az anyagokat ajánljuk párkapcsolattal, házassággal, családdal és demográfiával foglalkozó szakembereknek, tanároknak, egyházi munkatársaknak, fiataloknak és családoknak, azaz minden a témakörben érintetett személynek.

A honlapon az előadások az előadók neve szerinti ABC sorrendben kerültek listázásra. A videók általában 20-30 perc hosszúságúak.

Amennyiben az előadásokhoz nem fér hozzá, vagy minőségi hibát észlel, kérjük jelezze azt az info@csaladtudomany.hu e-mail címen.