Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató – csaladtudomany.hu

1. Bevezetés

Adatkezelési tájékoztatónkat a ránk vonatkozó törvények alapján dolgoztuk ki annak érdekében, hogy honlap látogatóink, hírleveleinket fogadóink személyes adatait védjük, és segítsük őket adatkezeléssel kapcsolatos jogaik érvényesítésében.

A Családtudományi Szövetség személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységét „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) alapján végzi.

A Családtudományi Szövetség jelen adatkezelési tájékoztatója az alábbi tevékenységekhez kötődő személyes adatok kezelésére terjed ki:

  • a honlapon keresztül, a honlaplátogató kezdeményezésére induló kapcsolattartási, egyedi kérést támasztó tevékenységre;
  • a honlap látogatója által kezdeményezett hírlevél feliratkozás kezelésére.

Tájékoztatónk a feliratkozás során megadott, nem természetes személyekre vonatkozó adatokra nem alkalmazandó.

Tájékoztatónk a https://csaladtudomany.hu/ honlap személyes adatkezelésére vonatkozik.

A szabályzat és módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Az adatkezelő megnevezése, alapadatok

Név: Családtudományi Szövetség (rövidített név: CSTSZ)

Nyilvántartási szám: 01-02-0017193

Kapcsolat: https://ecssz.eu/kapcsolat.html

3. Adatkezelések

3.1 Kapcsolatfelvétel

A kapcsolatfelvétel a https://csaladtudomany.hu/kapcsolat oldalon keresztül történik. A kapcsolatfelvétel oldalon egyedi kéréseket fogadunk.

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja
Név (vezetéknév és keresztnév) Kapcsolattartás, további tájékoztatók megküldése
E-mail cím Kapcsolattartás, további tájékoztatók megküldése
Üzenet tartalma Tájékoztatáshoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a kapcsolatfelvétel során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó leírást megtalálja jelen tájékoztató “Adatkezeléssel kapcsolatos jogok” részében.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

A honlapon, és a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, esetleg telefonon.

3.2 Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozás a https://csaladtudomany.hu/kapcsolat oldalon a „Csatlakozzon hírlevelünkhöz” felirat alatt lehetséges. A hírlevelek tevékenységünkkel kapcsolatos híreket, eseményeket tartalmaznak. Az adatkezelés a Mailchimp (https://www.mailchimp.com/) rendszerében történik.

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja
A feliratkozó e-mail címe Erre a címre küldjük majd hírlevelünket

A feliratkozást követően „A listára való feliratkozása megtörtént. Köszönjük jelentkezését. Családtudományi Szövetség” jelenik meg. A felirat alatt két gombot lát: „tovább weboldalunkra”, amellyel visszatérhet a https://csaladtudomany.hu/ oldalra, vagy „a feliratkozási adatok kezelése” gomb, amelynek segítségével az alábbi adatokkal egészítheti ki e-mail címét.

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja
A feliratkozó e-mail címe Erre a címre küldjük majd hírlevelünket (Kérjük, írja be újra!)
A feliratkozó vezetékneve: Kapcsolattartás, megszólítás
A feliratkozó keresztneve Kapcsolattartás, megszólítás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő a megadott kapcsolattartási adatokat az érdeklődő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

Minden egyes hírlevelünk alján található „leiratkozás a hírlevélről” hivatkozás segítségével, vagy a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, esetleg telefonon.

3.3 Tagság jelentkezés

A Családtudományi Szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet. A Családtudományi Szövetség tagja természetes személy nem lehet. A természetes személyek társult tagságukat egy már tagi státuszban lévő szervezeten keresztül kérhetik, vagy amennyiben egyiknek sem tagjai, csatlakozhatnak az Európai Családtudományi Társasághoz, amelynek Családtudományi Szövetségben betöltött tagságán keresztül társult taggá válnak a Családtudományi Szövetségben is. (Ez utóbbiról ld. a 3.3.2 Magánszemély tagi jelentkezése részt.)

3.3.1 Szervezeti tag jelentkezése

A Családtudományi Szövetséghez történő csatlakozás a szervezeti, vagy társult tagok számára a https://csaladtudomany.hu/kapcsolat oldalon a „Kérje tagsági felvételét” felirat alatt az alábbi adatok megadásával történik:

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja
A tagsági felvételét kérő szervezet neve A tagsági felvételét kérő szervezet beazonosítása
A tagsági felvételét kérő szervezet székhelye A tagsági felvételét kérő szervezet beazonosítása
A tagsági felvételét kérő szervezet adószáma A tagsági felvételét kérő szervezet beazonosítása
A tagsági felvételét kérő szervezet törvényszéki nyilvántartási száma A tagsági felvételét kérő szervezet beazonosítása
A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének neve A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének beazonosítása
A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének tisztsége A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének beazonosítása
A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének e-mail címe A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének elérhetősége a Családtudományi Szövetséggel kapcsolatos nyilatkozattétel érdekében
A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének mobil vagy/és telefonszáma A tagsági felvételét kérő szervezet vezető tisztségviselőjének elérhetősége a Családtudományi Szövetséggel kapcsolatos nyilatkozattétel érdekében
A Családtudományi Szövetség ülésein a tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának neve A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy beazonosítása
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának születési neve A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy beazonosítása
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának anyja neve A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy, vagy társult tag beazonosítása
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának végzettsége és foglalkozása A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy, vagy társult tag Családtudományi Szövetség számára értékes szakértelmének beazonosítása
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának e-mail címe A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy, vagy társult tag elérhetősége a Családtudományi Szövetség találkozóira való meghívás kiküldése érdekében.
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának telefonszáma A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy, vagy társult tag elérhetősége egyéb kapcsolatfelvétel érdekében
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának mobilszáma A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy, vagy társult tag elérhetősége egyéb kapcsolatfelvétel érdekében
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának lakcíme A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy, vagy társult tag elérhetősége egyéb kapcsolatfelvétel érdekében
A tagsági felvételt kérő szervezet képviselőjének, vagy társult tagjának munkahelye A Családtudományi Szövetség ülésein a felvételt kérő szervezetet képviselő személy, vagy társult tag Családtudományi Szövetség számára értékes szakértelmének beazonosítása

A feliratkozást követően „A jelentkezés beküldése megtörtént. Köszönjük jelentkezését.  Családtudományi Szövetség” jelenik meg. A felirat alatt két gombot lát: „tovább weboldalunkra”, amellyel visszatérhet a https://csaladtudomany.hu/ oldalra, vagy „a jelentkezés adatok kezelése” gomb segítségével javíthatja beküldött jelentkezési adatait.

A felvételét kérő szervezet vezetője és képviselője kijelentik, hogy ismerik és elfogadják a Családtudományi Szövetség Alapszabályát.

Az adatkezelés a Mailchimp (https://www.mailchimp.com/) rendszerében történik.

A csatlakozó tagok felvételéről a Családtudományi Szövetség elnöksége dönt az Családtudományi Szövetség Alapszabálya alapján.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő a megadott beazonosítási és kapcsolattartási adatokat a tag hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

Minden egyes tagi kommunikációs levelünk alján található „tagi adatok módosítása, vagy leiratkozás a tagi hírlevélről” hivatkozás segítségével, vagy a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, esetleg telefonon.

3.3.2 Magánszemély tagi jelentkezése

A Családtudományi Szövetség nem szervezeti (természetes személy) tagjai társult tagságukat egy már tagi státuszban lévő szervezeten keresztül kérhetik, vagy amennyiben egyiknek sem tagjai, csatlakozhatnak az Európai Családtudományi Társasághoz, amelynek Családtudományi Szövetségben betöltött tagságán keresztül társult taggá válnak a Családtudományi Szövetségben is.

A Családtudományi Szövetség nem szervezeti (természetes személy) tagjainak jelentkezése a https://ecst.hu/kapcsolat oldalon az alábbi adatok megadásával történik:

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja
A felvételt kérő természetes személy neve: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy beazonosítása
A felvételt kérő természetes személy születési neve: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy beazonosítása
A felvételt kérő természetes személy anyja neve: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy beazonosítása
A felvételt kérő természetes személy végzettsége és foglalkozása: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy Családtudományi Szövetség számára értékes szakértelmének beazonosítása
A felvételt kérő természetes személy e-mail címe: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy elérhetősége a Családtudományi Szövetség találkozóira való meghívás kiküldése érdekében.
A felvételt kérő természetes személy telefonszáma: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy elérhetősége egyéb kapcsolatfelvétel érdekében
A felvételt kérő természetes személy mobilszáma: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy elérhetősége egyéb kapcsolatfelvétel érdekében
A felvételt kérő természetes személy lakcíme: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy elérhetősége egyéb kapcsolatfelvétel érdekében
A felvételt kérő természetes személy munkahelye: Az Európai Családtudományi Társaságba és egyben a Családtudományi Szövetségbe társult tagként a felvételét természetes személyként kérő személy Családtudományi Szövetség számára értékes szakértelmének beazonosítása

A feliratkozást követően „A jelentkezés beküldése megtörtént. Köszönjük jelentkezését. Európai Családtudományi Társaság” jelenik meg. A felirat alatt két gombot lát: „tovább weboldalunkra”, amellyel visszatérhet a https://ecst.hu/ oldalra, vagy „a jelentkezés adatok kezelése” gomb segítségével javíthatja beküldött jelentkezési adatait.

A felvételét kérő tag kijelenti, hogy ismeri és elfogadja az Európai Családtudományi Társaság Alapszabályát.

Az adatkezelés a Mailchimp (https://www.mailchimp.com/) rendszerében történik.

A Családtudományi Szövetségbe jelentkező és a https://ecst.hu/ oldalon csatlakozó tagok felvételéről az Európai Családtudományi Társaság elnöksége dönt az Európai Családtudományi Társaság Alapszabálya alapján. Ezzel a döntéssel a frissen csatlakozott Európai Családtudományi Társaság tag a Családtudományi Szövetség társult tagjává is válnak.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk 1. a).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az Adatkezelő a megadott beazonosítási és kapcsolattartási adatokat a tag hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatokhoz való hozzáférés, módosítás, törlés, vagy az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése az alábbiak szerint történhet:

Minden egyes tagi kommunikációs levelünk alján található „tagi adatok módosítása, vagy leiratkozás a tagi hírlevélről” hivatkozás segítségével, vagy a jelen tájékoztatóban megadott e-mailcímen keresztül, vagy a levelezési címre küldött postai küldeménnyel, esetleg telefonon.

4. Az adatokhoz való hozzáférés

Személyes adatokhoz az Adatkezelő ügyintézéssel megbízott munkatársai férhetnek hozzá annak érdekében, hogy kapcsolattartási, tájékoztatási és hírlevélküldési feladataikat ellássák.

5. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozóktól elvárja a GDPR-nak való megfelelést. A személyes adatokhoz hozzáférő adatfeldolgozók a személyes adatokat az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik.

Az adatfeldolgozóknak az adatok kezelését érintően nincs érdemi döntési joga.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, számviteli tevékenységéhez könyvelőt vesz igénybe.

A honlap kialakítása úgy történt, hogy a kapcsolódó adatbázisokban személyes adatokat nem tárolunk, személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató nem fér hozzá.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) egy része az Adatkezelő tulajdonát képezik. Ezeken a számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

A honlap működtetéséhez használt szerverhez, a szerveren létrehozott weboldal tartalomkezelőjéhez csak megfelelő jogosultsággal az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

A hírlevelekhez felhasznált adatokat kezelő rendszerhez (Mailchimphez) csak megfelelő jogosultsággal az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő adatmentési és archiválási szabályokat határozott meg, melyek betartását ellenőrzi.

Az Adatkezelő által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel ellátott.

7. Sütik (cookies) használata

Honlapunkon sütiket használunk, amelyek a szerverünk, és a honlaplátogató böngészője között küldött kisméretű szövegfájlok. A sütik jellemzően csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja. A számítógépén tárolt sütiket megtekintheti és törölheti, rendelkezhet arról, hogy böngészője milyen módon kezelje a sütiket. Azok kezelését akár meg is tilthatja. Az elterjedt böngészők súgójában részletesen olvashat a sütik kezeléséről.

8. A Google Analytics alkalmazása

Honlap a Google Analytics web elemző alkalmazást használja. A Google Analytics szintén „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a honlaplátogató számítógépére ment, így elősegíti a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos információk közül a Google a Felhasználó IP-címét lerövidíti, ezzel azonosíthatatlanná teszi. Google Analytics a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem rendeli össze a Google más adataival. A Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett (a jogszabályokban alkalmazott fogalomhasználat szerint az érintett, akinek a személyes adatait kezeljük) hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az 2. pontban megadott kapcsolattartási adatok felhasználásával visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait

  • milyen jogalap szerint,
  • milyen adatkezelési céllal,
  • mennyi ideig kezelik.

A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő egy hónapon belül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatkezelő az érintettet a helyesbítésről levélben értesíti.

A törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a rá vonatkozó személyes adatokat az adatkezelő törölje. Az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat egy hónapon belül törölje, amennyiben a személyes adatok törlése nem ütközik az adatkezelőre és az érintettre vonatkozó, és kötelezően alkalmazandó szabályozásba.

Az adatkezelés korlátozásához, zárolásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10. Intézkedési határidő

Indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a hozzánk fordulót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ez szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Ha nem intézkedünk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, illetve erről nem tájékoztatjuk a kérelmezőt, a kérelmező panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati lehetőségével.

11. Panasztételi lehetőség

Panasszal az Önt érintő, a személyes adatkezelés tárgyában elkövetett jogsértés ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

12. Jogorvoslati lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Európai Családtudományi Társaság ellen. Az Ön választása, lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthat peres eljárást. A törvényszékek elérhetőségét itt találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

Budapest, 2019. október 1.