A férfi szív-hangja (2022)


Mennyi beleszólási joga és milyen lehetőségei vannak egy férfinak abortusz esetén? Milyen felelősség terheli? Ha megtörténik, hogyan éli meg és milyen lelki folyamatokon megy keresztül?

Az utóbbi időben az abortusz kérdése és a nők ehhez fűződő jogai egyre inkább megjelentek a társadalmi diskurzusban, ám a téma továbbra sincs eléggé körüljárva. Főleg, ha megnézzük a “másik oldalt”. A férfiét. A társét. Az apáét. A másik szív hangját.

Célunk, hogy a lehető legtöbb aspektusokból mutassuk be a témát, mivel sajnos részben érzékenységéből kifolyólag rendkívül alulkutatott kérdéskörről van szó.