Egy apró elittel van dolgunk


Gabriele Kuby, sikeres publicista meg van róla győződve, hogy egy apró, elvadult elit próbálja megváltoztatni a társadalmi struktúrákat, hogy elszakadjunk attól, hogy férfiak és nők legyünk. Kuby szerint ez az emberi lét gyökereit rombolja le.

Forrás: Gabriele Kuby: Sexualisierung der Gesellschaft zerstört Mensch und Freiheit