Aktualitások

II. Tanulmánykötet

2019. október 31-én jelenik meg második tanulmánykötetünk Boldogabb családokért és ifjúságért II. címmel. E kötet 22 tanulmányt foglal magába, amelyekben a szerzők más-más szempontok alapján, a párkapcsolatok és a családi élet válságaira keresnek megoldást és a boldogabb párkapcsolatok, boldogabb házasságok megvalósításához nyújtanak támpontokat. Teszik ezt tudományos, vagy statisztikai adatokra, társadalmi szintű tapasztalatokra hivatkozva, valamit rámutatnak és felhívják az olvasó figyelmét a sokszor rossz beidegződésekre, vagy hamis közgondolkodásra, társadalmi csapdákra.

Az első kötet a családi élet válsága és a demográfiai válság okait elemezte. Megállapította, hogy az utóbbi évtizedekben Európában és hazánkban a házasság intézménye ellen komoly támadásokra került sor. A párkapcsolatra, a házasságra és a családra vonatkozó valódi és hamis értékek összekeveredtek. Ezen a területen értékválság, antropológiai válság és káros individualizáció alakult ki. Jelen második könyv e válságok okaira alapozva megoldási lehetőségeket javasol, amelyek szerint a társadalomban a párkapcsolatra, a házasságra és a családra vonatkozó értékek olyan rendszerének terjesztésére és általános elfogadására van szükség, amely elősegíti az egyének és családjaik testi-lelki egészségét, harmonikus fejlődését, valamint védi őket a káros hatásokkal szemben. Széleskörű tudományos elemzésekkel rá kell mutatni a vonatkozó legalapvetőbb értékekre. Ezen folyamatok egészséges mederbe terelése nélkül a demográfiai válság sem oldható meg emberségesen és hosszú távon eredményesen. Viszont, ha – az Alaptörvénnyel összhangban – sikerül a párkapcsolat, a házasság és a család méltóságának társadalmi szintű helyreállítása, akkor a demográfiai válság rendeződésére is van reális esély. Ehhez az emberek, hangsúlyozottan a fiatalok, antropológiai képét és párkapcsolati kultúráját kell egészségessé tenni. Jelen kötetnek is végső célja a boldogabb párkapcsolatok, a boldogabb házasságok és a boldogabb családok elterjedése, amivel lényegesen egészségesebb és akár gyarapodó nemzetté válhatunk.

Konferencia

Szövetségünk 2020. március 27-28-án kétnapos konferenciát szervez „Párkapcsolati kultúra, vagy migráció” címmel. A nemzetközi részvétellel megvalósítandó konferencián terveink szerint előadóként fog szerepelni Pat Fagan (nemzetközileg elismert szaktekintély, egyetemi tanár és családterapeuta), Margaret Peters (), az Ordoiuris Intézet lengyel szakértői, valamint horvát, és kárpátaljai szakemberek is.

Konferenciánkon szeretnénk átadni Szövetségünk díját, kitüntetését a 2019-es év a …… -ért díjat.