Családot alapító párok felkészítésének elmélete és gyakorlata

Módszertani könyv szakembereknek
SpringMed Kiadó, Budapest, 2022

 Ajánlás

A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság képviseletében társaságunk vezetőségi tagjának, Soósné Dr. Kiss Zsuzsannának a könyvét ajánlom mindazok figyelmébe, akik a fiatalokat, családot alapító párokat segítik a társas kapcsolatok és a harmonikus életutak megtalálásában.

A könyv aktualitását a változó világunk adja. A XX. század végétől már megjelentek azon negatív irányú tendenciák, így az erkölcsi élet romlása is, amelyek az emberi életek identitásbeli torzulásával, a hagyományos családmodellt erősen érintették. A könyvből megtudhatjuk, hogy semmilyen más társadalmi-szociális struktúra sem lehet hiány nélkül alkalmas a hagyományos család feladatainak betöltésére a gyermekek szocializációjában, gondozásában, nevelésében.

A kiegyensúlyozott, jól működő, egészséges társadalom csak egészséges, jól működő családokból épülhet fel.

A szerző – tanszékvezető egyetemi docensként – több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, 1988 óta foglalkozik családokkal, védőnői, pedagógiai, családgondozói és családterápiás hangsúllyal. Könyvéből megtudhatjuk, hogy a nemzetünk boldogulása, értékeink megbecsülése mellé fontos odatennünk a számbeliség mellett a testi és lelki értékeinkben azt a fajta megerősödést, amely a gyarapodásunkhoz vezet.

A könyv célja, hogy össznemzeti szinten minden fiatalhoz, családot alapítóhoz jussanak el a leírt elméleti és gyakorlati ismeretek, amelyek a családbarát közgondolkodás irányába vezetnek. Pedagógusoknak, védőnőknek, orvosoknak is meleg szívvel ajánlom a könyvet, hogy társadalmunkban, az emberek életében a megbomlott értékrendeket a történelmi hagyományaink irányába befolyásoljuk.”

Dr. Párducz László MD, PhD
Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság elnöke

A könyv célja, fejezetei

A családalapításra, szülőségre felkészítés nagyon szép, de nem könnyű feladat. A nehézség forrása, hogy elkerülhetetlen a téma multidiszciplináris szemléletű szakmai megközelítése, a szakember részéről a téma alapos ismerete, a komplex tudás és a holisztikus személet. Mindezek mellett az sem könnyű, hogy bármilyen hosszú ideje is dolgozik egy szakember a családokkal, soha nem találkozik két egyforma családdal. A téma átfogó ismerete, az elméleti, módszertani, gyakorlati alapok tudása elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyre változó, színesedő családi világban a szakember kellő biztonsággal eligazodjon.

Jelen könyv a szakemberek munkáját hívatott segíteni és lehetőséget biztosítani számukra, hogy tudásukat bővítsék, rendszerezzék és leellenőrizhessék.

A könyv 1. fejezete a családdal kapcsolatos alapfogalmakat, a családtípusokat és a család feladatait tárgyalja. A 2. fejezetben a családalapítás alatti családi működésmód jellemzőiről, a 3. fejezetben a családot alapító pár, család megismerési módszereiről olvashat.

A 4. fejezet már a csecsemőre és a szülői gondozói magatartásra és azok változásaira fókuszál, míg az 5. fejezet a pedagógiai és családpedagógiai ismereteket foglalja össze és nyújt segítséget a családalapító párokkal való beszélgetésekhez.

A könyv utolsó, 6. fejezetében az Olvasó betekintést kap a szülőségre felkészítés történeti és szakmai-didaktikai aspektusaiba.

Fontos kiegészítője a kézikönyvnek, hogy minden egyes fejezetének végén található egy Gondolkodtató kérdések és feladatok” rész, melynek segítségével az Olvasó a tudását leellenőrizheti. Az ajánlott irodalom is fejezetenkénti csoportosításban segíti hozzá, hogy további szakirodalmakat tudjon tanulmányozni az érdeklődésének megfelelően.

Bízom benne, hogy a kezében tartott könyv hasznos segítségül szolgál majd a leendő szülőket felkészítő munkája során.

A könyv megrendelhető  itt.