Ferenc pápa dicséri a cikluskövetés módszerét, mint „értékes eszközt” a házaspárok számára

A Billings Magyarország csapata Rómában. Kép: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A pápa rámutatott a Billings és más módszerek előnyeire, melyek a modern tudományos eredményeket felhasználva segítenek a fogantatási nehézségekkel küzdő pároknak.

Ferenc pápa dicsérte a cikluskövetés [a pápa által használt ’természetes családtervezés’ kifejezés helyett célszerűbb a magyar nyelven a ’cikluskövetési módszerek’ kifejezés használata. A szerk.] Billings-módszerét mint „értékes eszközt” a házaspárok számára, amely egyben a házastársi aktus jelentőségéről is a szükséges felvilágosítást nyújtja.

„A múlt század második felében, amikor a termékenységszabályozásra irányuló farmakológiai kutatások elterjedtek, és a fogamzásgátló kultúra egyre nagyobb teret nyert, John és Evelyn Billings gondos tudományos kutatásokat végzett és kifejlesztett egy egyszerű, a nők és a párok számára hozzáférhető módszert a termékenység természetes megismerésére, értékes eszközt kínálva nekik a fogantatással kapcsolatos döntések felelős kezeléséhez” – mondta a pápa április 28-i üzenetében a Billings-módszerről szóló konferencián.

„Azokban az években az ő megközelítésük elavultnak és kevésbé megbízhatónak tűnhetett a farmakológiai beavatkozások állítólagos megbízhatóságához és biztonságához képest” – tette hozzá. „Valójában azonban módszerük továbbra is időszerűnek és a kor kihívásaihoz megfelelő választásnak bizonyult.”

Ferenc pápa szerint a cikluskövetés Billings-módszere „komoly elmélkedésre” sarkallt:

  •  „az emberi test értékére való nevelés szükségességéről,
  • az emberi szexualitás integrált látásmódjáról,
  • a szeretet, mint a termékenység ápolásának képességéről – még akkor is, amikor nincs fogantatás
  • az életet üdvözlő kultúra kiépítéséről
  • és a demográfiai összeomlás problémájával való szembenézés módjairól.””

A pápa üzenetét egy nemzetközi kongresszus résztvevőinek küldte, melynek címe: „A ‘Billings-forradalom’ 70 évvel később: A termékenységi ismeretektől a személyre szabott orvoslásig” címmel. Az eseményt április 28-29-én tartották Rómában.

A Billings-módszer a cikluskövetés vagy termékenységtudatosság néven általánosan ismert családtervezés egyik formája, a születés szabályozásának egyházilag jóváhagyott módja, amely a pár természetes termékeny és terméketlen időszakának ismeretét használja fel a fogamzás elősegítésére vagy a fogamzás elhalasztására, időszakos önmegtartóztatással.

A Katolikus Egyház a Katolikus Egyház Katekizmusában (KEK 2370) azt tanítja, hogy a sterilizáció és a mesterséges fogamzásgátlás a születés szabályozásának „erkölcsileg elfogadhatatlan eszközei”, míg „az időszakos önmegtartóztatás, vagyis a születésszabályozásnak az önmegfigyelésen és a terméketlen időszakok használatán alapuló módszerei megfelelnek az erkölcs objektív kritériumainak.”

„Egy olyan világban, melyet az emberi szexualitás relativista és elbagatellizált szemlélete ural, egyre inkább szükségesnek tűnik a komoly nevelés ezen a területen” – mondta Ferenc pápa -, „amely antropológiai és etikai megközelítést igényel, ahol a doktrinális kérdéseket indokolatlan leegyszerűsítések és merev következtetések nélkül vizsgálják meg.”

„Különösen, mindig szem előtt kell tartani a házastársi aktus egyesítő és nemzőképes jelentése közötti elválaszthatatlan kapcsolatot (vö. VI. Pál, Humanae Vitae, 12).”

„Amikor ezt a két jelentést tudatosan megerősítik, a házastársak szívében megszületik és megerősödik a szeretet nagylelkűsége, amely az új élet befogadására rendeli őket” – mondta. „Ennek hiányában a szexualitás megtapasztalása elszegényedik, érzésekre redukálódik, melyek hamarosan önreferenciává válnak, és elvesznek az emberiesség és a felelősség dimenziói.”

A katekizmust idézve Ferenc azt mondta, hogy „ösztönözni kell a termékenység természetes ritmusán alapuló módszerek használatát, hangsúlyozva, hogy ezek ’tiszteletben tartják a házastársak testét, ösztönzik a köztük lévő gyengédséget, és kedveznek a hiteles szabadságra való nevelésnek.’”

„Az úgynevezett szexuális forradalom és a tabuk lebontása után új forradalomra van szükség a gondolkodásmódunkban” – mondta. „Fel kell fedeznünk az emberi szexualitás szépségét, újra a természet nagy könyvéhez fordulva, a test értékének és az élet keletkezésének tiszteletben tartása a házastársi szeretet hiteles megtapasztalása érdekében.”

A pápa rámutatott a Billings és más módszerek előnyeire is, hogy a modern tudományos eredmények felhasználásával segítsenek a fogantatással küzdő pároknak.

A nemzési folyamatok jobb megértése – mondta – „sok házaspárnak segíthet abban, hogy tájékozott és etikailag megalapozott döntéseket hozzanak, amelyek jobban tiszteletben tartják a személyt és annak méltóságát.”

„Napjainkban a szexuális kapcsolatnak a nemzőképességtől való ideológiai és gyakorlati elválasztása a gyermekvállalás alternatív formáinak keresését eredményezte, már nem a házastársi kapcsolat, hanem mesterséges eljárások alkalmazásával” – magyarázta.

„Miközben helyénvaló a legfejlettebb tudományos ismeretekkel és a termékenységet fokozó technológiákkal segíteni és támogatni a fogamzás jogos vágyát, helytelen a lombikbébik létrehozása majd szuppreszálása, az ivarsejtekkel való kereskedelem és a bérszülőség gyakorlata. A jelenlegi demográfiai válság gyökere, a különböző társadalmi és kulturális tényezők mellett, a szexualitásról alkotott felfogás kiegyensúlyozatlansága.”

Ferenc pápa beszélt a megfelelő szexuális nevelés fontosságáról is, valamint „a szexualitás és minden egyes ember alapvető hivatása, az önátadás közötti kapcsolatról, amely különösen a házastársi és családi szeretetben talál beteljesedést.”

„Ez az igazság, bár minden ember szívében jelen van, nevelést igényel, hogy elérje teljes kifejeződését” – mondta.

Idézte a 2016-ban kiadott Amoris Laetitia apostoli buzdítás 284. pontját: „A test nyelve megkívánja a türelmes tanítványságot, amely lehetővé teszi a saját vágyak értelmezését és nevelését, hogy igazán odaadhassa önmagát. Ha valaki mindent egy csapásra akar odaadni, lehet, hogy nem ad oda semmit. Egy dolog megérteni az életkori törékenységet vagy zűrzavarokat, és más dolog arra biztatni a fiatalokat, hogy nyújtsák el szeretetmegélésük éretlenségét. De ki beszél ma ezekről a dolgokról? Ki képes komolyan venni a fiatalokat? Ki segíti a nagyszerű és nagylelkű szeretetre való felkészítésüket?

A cikk forrása angol  nyelven

A „Billings forradalom” 70 évvel később – Világkongresszuson vettek részt a Magyarországi Billings Központ munkatársai Rómában