Gyermeket váró párok kézikönyve – könyvismertető

Leendő szülők és az őket felkészítő szakemberek részére
SpringMed Kiadó, Budapest, 2022

A szerző a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Preventív Egészségtudományi Tanszékének tanszékvezetője, habilitált egyetemi docense. Majd 30 éve dolgozik felsőoktatásban, mellette több mint 20 éve foglalkozik családterapeutaként gyermeket váró és nevelő, krízisben levő családokkal, több mint 600 család sikeres családterápiáját vezette. A Magyar Család- és Nővédelmi tudományos Társaság vezetőségi tagja, számos nemzetközi és hazai tanulmány, hazai könyvfejezet, könyv, tankönyv szerzője, tudományos szervezet tagja.

Csaknem 30 éve dolgozik felsőoktatásban,

Előszó a könyvhöz

Az Aktív szülőségre felkészítő (KISS)-modellprogram lényege (mely az újszülött világra jövetele utáni első 6 hónapot öleli fel), hogy a családot alapító párok ne csak ismeretek birtokába jussanak, hanem az olvasottakat megértsék, tudásukat elmélyítsék, gondolkodjanak el az olvasottakon, és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják a mindennapi élethelyzetekben.

Célom, hogy a családjuk alapítására, gyermekük nevelésére készülő párok/szülők (az orvosok, védőnők, szülésznők, családsegítők, egyéb szakemberek támogatása mellett) megtanuljanak együtt, felelősségteljes párként és szülőként nem sablonosan gondolkodni, és a különféle lehetőségek, ajánlások, olvasottak közül a számukra és a gyermekük számára a legmegfelelőbbet ki tudják választani. Az is a célom, hogy a leendő szülők a mindennapi életben jól használható, biztos tudást szerezzenek, amelynek adott helyzetben történő helyes alkalmazása nem jelent majd gondot a mindennapi életben. A könyvvel, illetve ezzel a módszerrel történő készülés vélhetően nemcsak a családjuk megismerését, hanem az új családjuk megerősödését is segíti majd.

A könyv szerkezeti felépítéséről

A könyv nyolc fejezetből áll, melynek első négy fejezete a családot alapító párok, szülők számára legfontosabb elméleti tudás elsajátítását szolgálja, míg a következő két fejezet a tudás gyakorlati kontrollját, az utolsó előtti fejezet a felkészülés önkontrollját, az utolsó fejezet a csecsemő fejlődési jellemzőinek kontrollját segíti.

A könyv elméleti fejezeteinek (1–4. fejezet) elolvasása, az olvasottak átgondolása után játékos tanulásra invitálom az Olvasókat, mely lehetőséget nyújt arra, hogy párjukat, önmagukat, az új családot jobban megismerjék.

Az 5. fejezetben saját magukra, társukra, partnerkapcsolatukra és az új családjukra irányuló kérdéseket, témákat kell feldolgozni. Ez a munka a partneri és szülői szerepek, a szülői feladatok megismerésében, az új család erejének meglátásában nyújt segítséget.

A 6. fejezetben csecsemőgondozási helyzeteket gyakorolhatnak az Olvasók. Az egyes gondozási helyzetekben (gyermek táplálása, fürdetése, tisztába tétele, piros popsi helyes kezelése stb.) az egymástól nemegyszer csak árnyalatnyi különbséget mutató megoldási lehetőségeket villantom fel, majd az egyes válaszokat értékelem, megmagyarázom. Gondolkodásra ösztönözve próbálom elvezetni az Olvasókat a helyes megoldáshoz. Ebben a fejezetben lehetőséget kapnak arra is, hogy szülőként az egyes elképzelt gondozási helyzetekben kipróbálhassák magukat, az olvasottakból gyermekük korszerű táplálásával, gondozásával és fejlődésével kapcsolatos legfontosabb ismereteket megtanulják és rögzítsék. Mindössze az a feladat, hogy a feltett kérdésekre kiválasszák vagy megalkossák a helyesnek gondolt választ. A megoldásokat a kérdés után, attól elkülönítve találják meg.

A 7. fejezetben önellenőrző kérdések megválaszolásán keresztül megtudhatják az Olvasók, hogy hol tartanak a családalapításra, szülőségre felkészülésben.

A 8. fejezet a 0-6 hónapos csecsemő fejlődési jellemzőinek kontrollját segítő összefoglaló, melynek segítségével a már megszületett gyermeke mozgás, értelmi és érzelmi fejlődési jellemzőit kontrollálhatják, követhetik nyomon.

A könyv megrendelhető itt.