Hagyományos Családmodell díj

„Hagyományos Családmodell” díj

A Családtudományi Szövetség legfontosabb küldetése a jó házasságok előmozdítása, a párkapcsolati kultúra színvonalának emelése, a boldogabb és kiegyensúlyozottabb családok megszületése és megmaradása. Ezen küldetésünkön belől fő feladatunk, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét, számos és bevált jó gyakorlatra, hogy ezek minél jobban a köztudatba kerüljenek. Vannak szakemberek, akik jóformán egész életüket arra szentelték, hogy az adott témában a mélyre ássanak, és sok-sok áldozattal és hozzá szakmaiságot is szigorúan megkövetelő igényességgel kidolgozzanak, kifejlesszenek, az ifjúság nevelését, a házasságra való minél jobb felkészülést, vagy a házastársi szeretetszövetség elmélyítését célzó jó gyakorlatokat, és ezt követően ezeket a terepre vigyék védve és erősítve ezzel a „Hagyományos Családmodell” népszerűségét.

A díjat Pálffy Kati érem és szobrászművész készítette, aki több mint 40 éve van a művészetnek ezen ágában és több galériában nagy sikerű kiállításokkal jeleskedhet.

A díj egy bronzból kiöntött plakett egy pelikánmadarat ábrázol, amely saját vérével táplálja fiókáit, amely a nemzetközi érmekiállításon jegyzett, értékelt alkotás.

„A pelikán meggyőz mindent szerelmével, / Fiait táplálja tulajdon vérével”. Írja Faludi Ferenc az 1700-as évek közepén. Ez a madár a Batthyányiak szimbóluma is, és a konferenciánk két társzervezője is a Batthyány család nevét hordozza. Mi a Családtudományi Szövetségben is arra gondoltunk, hogy jelképezheti a pelikán azt az odaadó, önátadó és elkötelezett munkát, amit díjazottaink megvalósítottak életük folyamán.


Elnökségünk döntése alapján 2022-ben a „Hagyományos Családmodell” díjat a következő öt személy kapja:

Dr. Tomka Ferenc katolikus pap, aki  szociológus, egyháztörténész, lelkipásztor egyetemi tanár. Feri atya egy példamutató és kiváló közösséget hozott létre és épített föl Káposztásmegyeren. A fiatalok nyelvén szólt a fiatalokhoz, és a párkapcsolatot érintő életvitel-modellének kidolgozásában “A Biztos út” című könyvében nem tilalomfákat állít fel, hanem rámutat arra a tényre, hogy melyik út hova vezet, melyik párkapcsolati modellt tud leginkább boldog házasság követni. Teszi ezt úgy, hogy szeretettel és a tények feltárásával kínálja fel a változtatás lehetőségét azoknak is, akik eddig nem így próbálkoztak élni és nem ezt az utat követték. Dr. Tomka Ferenc közösségében az elmúlt 30 évben a válás jóformán ismeretlen fogalom maradt.

 


 „Hagyományos Családmodell” díjjal köszönjük meg munkáját és életpályáját, hivatását Dr. Körmendy Mária orvosnak, a Magyarországi Billings Központ létrehozójának és első vezetőjének.

1992-ben az ausztrál Billings házaspár, Evelyn és John Billings professzorok hazánkba látogattak és Mária közreműködésével alapították meg a nemzetközileg akkreditált Magyarországi Billings Központot. Személyesen bízták meg Máriát a róluk elnevezett ovulációs módszer magyarországi oktatási központjának, a WOOMB Hungary-nak a vezetésével.

Dr. Körmendy Mária a Billings módszeren keresztül olyan, a bizonyítékokon alapuló orvoslás kritériumainak megfelelő ismeret átadását tudta közvetíteni, amelyet akkor már 20 éve, azaz 1972. óta a nemzetközi tudományos világ igazoltan elfogadott, csak a magyarországi gyakorlati alkalmazása, hasznosítása, az akkori szellemi vasfüggöny miatt szinte csak konspiratív módon történhetett.

A Billings központ az Őket jellemző szerénységgel, empátiával, de szilárd elvhűséggel és biztos tudással segíti a Kárpát-medencei vagy a világon bárhol élő magyar családokat, személyesen vagy akár online, abban, hogy a vágyott gyermekek megfoganjanak és világra jöhessenek.

Ezt bizonyítják a már köztünk élő “Billings-Babák”. Ugyanakkor a módszerrel élő házaspár a család nagyságára vonatkozó elképzeléseit is meg tudja valósítani ezekkel az ismeretekkel, anélkül, hogy bárki élete, testi-lelki egészsége kárt szenvedne.

„Eszköz voltam, vagyok a családokért önkéntesen, áldozatosan tevékenykedők “jószolgálatában.” Vallja Marika.


„Hagyományos Családmodell” díjjal köszönjük meg áldozatos munkáját és hivatását Hortobágyiné dr. Nagy Ágnesnek, aki orvos, az MFM-Projekt – „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok!” és,  a „Boldogabb családokért” programok alapítója és szakmai felelőse, valamint munkatársának Déri Éva biológus, mentornak CSÉN tanácsadónak áldozatos munkáját.

Ági és Éva a családi életre nevelés (CSÉN) iskolai bevezetésének úttörői, gyakorlati példákkal tanítják a gyerekeket az élet nehézségeinek leküzdésére, és képzéseket tartanak pedagógusoknak és más szakembereknek is. Ági, férjével és munkatársaival együtt folyamatosan járja az országot, tanít és előadásokat tart.

Ági a Népesedési Kerekasztal CSÉN Köznevelési Munkacsoportjának vezetője, a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szakmai felelőse, aki Évával együtt csaknem harminc éve népszerűsítik a természetes családtervezést. Az OFI 2013-ban felkérte az egyesületet a CSÉN kerettanterv kidolgozásának koordinálására, mely 2013 szeptemberétől része a Nat-nak. A gyerekek mellett Ági és Éva 2001-től 2011-ig a Sapientia Főiskolán, majd 2013 januárjától a Károli Gáspár Református Egyetemen felnőtteket is képez CSÉN-órák tartására és a CSÉN oktatására egy 40 órás akkreditált kurzuson.

 

 

 

 

 

 

 


 „Hagyományos Családmodell” díjjal köszönjük meg áldozatos munkáját Dr. Rézné Vitus Csillának aki, az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és ügyvezetője, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, mentor, CSÉN tanácsadó.

“Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) Program – akkreditált pedagógusképzések alapítója, Titkos Küldetés® jogvédett Kiskamasz Program tulajdonosa.

Csilla 15 éve elhivatott képviselője a CSÉN ügyének és férjével 10 éve a kiskamasz felvilágosításnak.

Egy rövid ismertető kisfilmet ITT tekinthetnek meg.