Hatások, vélemények az LMBT+ jelenségről

Hatások, vélemények az LMBTQ+ jelenségről
Hatások, vélemények az LMBT+ jelenségről

A kérdőívet a Családtudományi Szövetség (Társadalomtudományok Kutatócsoport) készítette azon céllal, hogy a válaszadók elmondhassák a szélsőséges gender ideológia és az ahhoz kapcsoló LMBT+ irányzatokkal kapcsolatos tapasztalataikat és véleményüket.

A válaszadáshoz megadhat fedőnevet vagy e-mail címet.

Az eredményeket a feldolgozást követően tanulmányban és konferenciaelőadás keretében közzétesszük!

A kitöltéshez jó munkát kíván:
Dr. Horváth Júlia Borbála
kulturális antropológus, kutatásvezető

Adatvédelem:

Az Ön által megadott személyes adatok védelme kiemelten fontos a Családtudományi Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő) számára.
Az Adatkezelő a kérdőivben kapott valamennyi személyes és egyéb adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat hagyományos úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.
A kérdőív kitöltése során az elektronikusan megadott személyes adatokat kizárólag a Családtudományi Szövetség kezeli,  harmadik fél részére nem továbbítja. A Felhasználó által történő kérdőív kitöltés során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

további  adatvédelmi irányelvek

Válaszadó adatai (1/5)

Neve/Fedő neve

Neve/Fedő neve

Kora

Kora

Neme

Neme

Családi állapota, gyermekei száma

Családi állapota, gyermekei száma

Lakhelye

Lakhelye

Foglalkozási terület

Foglalkozási terület

TAPASZTALATOK 2/5
A természetestől (férfi-nő) eltérő szexuális vonzalom az ókor óta foglalkoztatja az embereket. Átélt történelmünkben a XX. század hatvanas-hetvenes éveitől kibontakozó un. szexuális forradalom liberalizálta a nemi irányultságokat (pl. homoerotika), és a szabadság jegyében addig tiltott szexuális formákat tárt a közönség elé (pornográfia, szodómia, szado-mazo, pedofília stb.).
Az egy nő és egy férfi házasságán alapuló családmodell megingott, helyette az alkalmi együttélés, és az egyedülálló életmód vált divatossá. Azóta számos irányzat született, és a nemiség identitáskérdéssé vált. Több adat arra utal, hogy az utóbbi években jelentősen nőtt a homo- és egyéb irányultságú emberek száma, s támogatásuk az Európai Unió és Észak-Amerika egyik vezérlő politikai elvévé nőtte ki magát.
Ehhez kapcsolódik azon vélemény, hogy az emberek ’összezavarása’ a hatalmi- és a fogyasztás-centrikus érdekszféra törekvése, hiszen egy nem sokasodó társadalom magányos, bizonytalan tagjai könnyen vezethetők. Az ellentábor az egyenlőség ideájával és a szabadságjog érvényesítésével érvel, miszerint az egyén maga döntsön sorsa és hovatartozása felől. A kérdőív a kérdésfeltevés mellett a fogalmak és jelenségek tisztázását és pontosítását is célul tűzte.

A sokat hivatkozott LMBT+ (leszbikus- meleg- biszex- transz + változó) szervezetek a heteroszexualitástól eltérő irányultságokat természetesnek tartják, és az egyén részére a nemi hovatartozás szabadon megválasztását propagálják. Céljuk többek között a született biológiai adottságok figyelmen kívül helyezése. Érdekvédelmi szervezeteik szerte a világon jelen vannak, s a kultúrára és a politikára is hatnak.

ÖNNEK MI A VÉLEMÉNYE A HAGYOMÁNYOS FÉRFI-NŐ PÁRKAPCSOLATTÓL ELTÉRŐ LMBT+ IRÁNYZATOK ROHAMOS TERJEDÉSÉRŐL?

A sokat hivatkozott LMBT+ (leszbikus- meleg- biszex- transz + változó) szervezetek a heteroszexualitástól eltérő irányultságokat természetesnek tartják, és az egyén részére a nemi hovatartozás szabadon megválasztását propagálják. Céljuk többek között a született biológiai adottságok figyelmen kívül helyezése. Érdekvédelmi szervezeteik szerte a világon jelen vannak, s a kultúrára és a politikára is hatnak.

ÖNNEK MI A VÉLEMÉNYE A HAGYOMÁNYOS FÉRFI-NŐ PÁRKAPCSOLATTÓL ELTÉRŐ LMBT+ IRÁNYZATOK ROHAMOS TERJEDÉSÉRŐL?

Egy felmérés szerint Nagy-Britanniában a 18-24 év közötti korosztálynak állítólag már csak 51 százaléka tartja magát egyértelműen heteroszexuálisnak (20 éve ez kb. 95% volt). Az LMBT+ szervezetek érve, hogy a nemi hovatartozás megváltoztatására hatalmas az igény, s e kijelentésre építve fejtik ki tevékenységüket. (Magyarországi adat: 1,55% (2016).

AZ ÖN GYERMEKEI, ILLETVE A KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐ FIATALOK KÖRÉBEN ISMER-E OLYANOKAT, AKIK NEM HETEROSZEXUÁLISAK, VAGY BIZONYTALANOK A NEMI HOVATARTOZÁSUKBAN? MILYENNEK TALÁLJA ŐKET?

Egy felmérés szerint Nagy-Britanniában a 18-24 év közötti korosztálynak állítólag már csak 51 százaléka tartja magát egyértelműen heteroszexuálisnak (20 éve ez kb. 95% volt). Az LMBT+ szervezetek érve, hogy a nemi hovatartozás megváltoztatására hatalmas az igény, s e kijelentésre építve fejtik ki tevékenységüket. (Magyarországi adat: 1,55% (2016).

AZ ÖN GYERMEKEI, ILLETVE A KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐ FIATALOK KÖRÉBEN ISMER-E OLYANOKAT, AKIK NEM HETEROSZEXUÁLISAK, VAGY BIZONYTALANOK A NEMI HOVATARTOZÁSUKBAN? MILYENNEK TALÁLJA ŐKET?

A párválasztás nehézsége nem új keletű probléma sem a fiatalok, sem az idősebbek körében. A homo-irányultságok és a nem-váltás terjesztői a fejlődésre hivatkozva kívánják mindezt orvosolni. Eszerint, ha valaki nehezen talál társra, akkor elképzelhető, hogy nemi hovatartozása nincs a helyén.

ÖN SZERINT A PÁRVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYÜTTÉLÉS NEHÉZSÉGEI MEGOLDHATÓK ILYEN MÓDON? TAPASZTALT-E HASONLÓ PROBLÉMÁKAT A KÖRNYEZETÉBEN?

A párválasztás nehézsége nem új keletű probléma sem a fiatalok, sem az idősebbek körében. A homo-irányultságok és a nem-váltás terjesztői a fejlődésre hivatkozva kívánják mindezt orvosolni. Eszerint, ha valaki nehezen talál társra, akkor elképzelhető, hogy nemi hovatartozása nincs a helyén.

ÖN SZERINT A PÁRVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYÜTTÉLÉS NEHÉZSÉGEI MEGOLDHATÓK ILYEN MÓDON? TAPASZTALT-E HASONLÓ PROBLÉMÁKAT A KÖRNYEZETÉBEN?

A tömegkultúrában megjelenő divatos irányzatok mindössze az emberek 2-5 százaléka véleményéből alakulnak ki; többségüket nagyrészt a felsőoktatásban tanulók, és a médiatartalmakat folyamatosan követők fogalmazzák meg. A tradíciókra épülő családi nevelés hatása viszont egyre kevésbé jelenik meg, mintaadó ereje csökken az ifjúság körében.

ÖN SZERINT AZ OTTHONI NEVELÉS MENNYIBEN BEFOLYÁSOLJA A FIATALOK MINTAKÖVETÉSÉT? ÍRJON LE NÉHÁNY ESETET, AMIKOR A CSALÁDJÁBAN, ISMERETSÉGI KÖRÉBEN ILYESMIRŐL SZÓ ESETT.

A tömegkultúrában megjelenő divatos irányzatok mindössze az emberek 2-5 százaléka véleményéből alakulnak ki; többségüket nagyrészt a felsőoktatásban tanulók, és a médiatartalmakat folyamatosan követők fogalmazzák meg. A tradíciókra épülő családi nevelés hatása viszont egyre kevésbé jelenik meg, mintaadó ereje csökken az ifjúság körében.

ÖN SZERINT AZ OTTHONI NEVELÉS MENNYIBEN BEFOLYÁSOLJA A FIATALOK MINTAKÖVETÉSÉT? ÍRJON LE NÉHÁNY ESETET, AMIKOR A CSALÁDJÁBAN, ISMERETSÉGI KÖRÉBEN ILYESMIRŐL SZÓ ESETT.

TÁRSADALMI NEMI SZEREPEK V. S. GENDER IDEOLÓGIA (3/5)

A tanult társadalmi nemi szerepek (gender roles = nőies és férfias elvárások) eredetileg a szerepkörök és nem a biológiai nem megváltoztatását jelentették. A 'gender' torz értelmezése a nemiség szinonimájává vált (mindenki az, aminek gondolja magát), és a felnövekvő generáció számára a biológiai nem megváltoztatását szabadságjogként jelenítené meg.

ÖN SZERINT MINDENKI OLYAN NEMŰ, AMILYENNEK GONDOLJA MAGÁT? VALÓBAN A SZABADSÁGJOGOK RÉSZE A BIOLÓGIAI NEM MEGVÁLTOZTATÁSA?

A tanult társadalmi nemi szerepek (gender roles = nőies és férfias elvárások) eredetileg a szerepkörök és nem a biológiai nem megváltoztatását jelentették. A 'gender' torz értelmezése a nemiség szinonimájává vált (mindenki az, aminek gondolja magát), és a felnövekvő generáció számára a biológiai nem megváltoztatását szabadságjogként jelenítené meg.

ÖN SZERINT MINDENKI OLYAN NEMŰ, AMILYENNEK GONDOLJA MAGÁT? VALÓBAN A SZABADSÁGJOGOK RÉSZE A BIOLÓGIAI NEM MEGVÁLTOZTATÁSA?

Mai világunkban az emberek már nemcsak 'nőies vagy férfias' feladatokat végeznek. Az egyedülállók, vagy elvált férfiak kénytelenek háztartást vezetni, látogató gyermekeiket adott időszakban ellátni. A gyermeküket egyedül nevelő nők önálló döntéseket hoznak, amellett saját kiteljesedésüket segítik elő (intermentalitás), de a biológiai nem megváltoztatása nem merül fel bennük.

ÖN VÉGEZ-E A HAGYOMÁNYOSAN ELVÁRTHOZ KÉPEST ÚJ FELADATOKAT? MELY TERÜLETEKEN ÉS MILYEN TEVÉKENYSÉGEK AZOK?

Mai világunkban az emberek már nemcsak 'nőies vagy férfias' feladatokat végeznek. Az egyedülállók, vagy elvált férfiak kénytelenek háztartást vezetni, látogató gyermekeiket adott időszakban ellátni. A gyermeküket egyedül nevelő nők önálló döntéseket hoznak, amellett saját kiteljesedésüket segítik elő (intermentalitás), de a biológiai nem megváltoztatása nem merül fel bennük.

ÖN VÉGEZ-E A HAGYOMÁNYOSAN ELVÁRTHOZ KÉPEST ÚJ FELADATOKAT? MELY TERÜLETEKEN ÉS MILYEN TEVÉKENYSÉGEK AZOK?

A nemek egyenlősége (pl. jog, képzettség, érvényesülés) férfi és nő boldogulását kiegyensúlyozottabbá teszi. Az elvárás számos területen a hagyományos szerepköröket erőlteti. A fennmaradás érdekében viszont sok esetben elengedhetetlen a férfi és női feladatok felcserélhetősége, amely nem egyenlő a született nemiség feladásával.

AZ ÖN KAPCSOLATÁBAN, CSALÁDJÁBAN ELŐFORDUL-E EFFAJTA ’SZEREPCSERE’? LÁTJA-E ADOTT MUNKAVÉGZÉS MIATT KEVÉSBÉ FÉRFIASNAK VAGY KEVÉSBÉ NŐIESNEK A PÁRJÁT, HÁZASTÁRSÁT?

A nemek egyenlősége (pl. jog, képzettség, érvényesülés) férfi és nő boldogulását kiegyensúlyozottabbá teszi. Az elvárás számos területen a hagyományos szerepköröket erőlteti. A fennmaradás érdekében viszont sok esetben elengedhetetlen a férfi és női feladatok felcserélhetősége, amely nem egyenlő a született nemiség feladásával.

AZ ÖN KAPCSOLATÁBAN, CSALÁDJÁBAN ELŐFORDUL-E EFFAJTA ’SZEREPCSERE’? LÁTJA-E ADOTT MUNKAVÉGZÉS MIATT KEVÉSBÉ FÉRFIASNAK VAGY KEVÉSBÉ NŐIESNEK A PÁRJÁT, HÁZASTÁRSÁT?

GYERMEKVÉDELEM (4/5)

A kontinenseken átívelő médiahálózat szinte mindenhol elérhető és azonos igazodási pontokat terjeszt. Az emberek Magyarországon is javarészt ugyanazokról a véleményformáló felületekről tájékozódnak, mint a világ többi részén, ezért az uniformizálódás hatása is hasonló (pl. divat, szórakozás, test- és szexkultúra, társadalmi trendek).

ÖN ÉRZÉKELI-E A HATÁST, S HA IGEN, GYERMEKEIRE MIKÉPPEN HATNAK A MINTAADÓ FOLYAMATOK?

A kontinenseken átívelő médiahálózat szinte mindenhol elérhető és azonos igazodási pontokat terjeszt. Az emberek Magyarországon is javarészt ugyanazokról a véleményformáló felületekről tájékozódnak, mint a világ többi részén, ezért az uniformizálódás hatása is hasonló (pl. divat, szórakozás, test- és szexkultúra, társadalmi trendek).

ÖN ÉRZÉKELI-E A HATÁST, S HA IGEN, GYERMEKEIRE MIKÉPPEN HATNAK A MINTAADÓ FOLYAMATOK?

A szélsőséges gender ideológia (nem-váltás, identitás váltogatása stb.) hirdetői szerint a gyermekek szexuális nevelését kicsiny korban ’érzékenyítéssel’ kell kezdeni. Módszer: az óvodákban megismertetik a gyermekekkel a szélsőséges nemi orientációt, és a nem-változtatás lehetőségének sugallatával módot adnak számukra a szülői felügyelet kikerülésére.

ÖN ÁTENGEDNÉ KISKORÚ GYERMEKE NEVELÉSÉT ISMERETLEN ÉS KÜLÖNÖS EMBEREKNEK, AKIK AZT TANÍTJÁK NEKI, HOGY SZABADON DÖNTHET A NEMI HOVATARTOZÁSÁRÓL? MIT GONDOL, MILYEN HATÁSOK ÉRIK OLYANKOR A GYERMEKET?

A szélsőséges gender ideológia (nem-váltás, identitás váltogatása stb.) hirdetői szerint a gyermekek szexuális nevelését kicsiny korban ’érzékenyítéssel’ kell kezdeni. Módszer: az óvodákban megismertetik a gyermekekkel a szélsőséges nemi orientációt, és a nem-változtatás lehetőségének sugallatával módot adnak számukra a szülői felügyelet kikerülésére.

ÖN ÁTENGEDNÉ KISKORÚ GYERMEKE NEVELÉSÉT ISMERETLEN ÉS KÜLÖNÖS EMBEREKNEK, AKIK AZT TANÍTJÁK NEKI, HOGY SZABADON DÖNTHET A NEMI HOVATARTOZÁSÁRÓL? MIT GONDOL, MILYEN HATÁSOK ÉRIK OLYANKOR A GYERMEKET?

A biológiai nem megváltoztatása fájdalmas és visszafordíthatatlan testi csonkítással érhető el. Pl.: kasztrálás, ádámcsutka kivágása, vagina/pénisz kialakítása, mell-méh-petevezeték eltávolítása, hangszálműtét (magasabb/mélyebb hangszín), hormonbeavatkozás, beszédterápia stb. Adatok szerint a fiatal korban ’átműtöttek’ nagy részének felnőtt korában identitászavara támad, megbánja tettét, többen öngyilkosságot kísérelnek meg.

MIT GONDOL A TEST ILYEN MÉRTÉKŰ, MESTERSÉGES ÁTALAKÍTÁSÁRÓL? ÖN SZERINT HOGYAN HAT MINDEZ A FEJLŐDÉSBEN LÉVŐ PSZICHÉRE?

A biológiai nem megváltoztatása fájdalmas és visszafordíthatatlan testi csonkítással érhető el. Pl.: kasztrálás, ádámcsutka kivágása, vagina/pénisz kialakítása, mell-méh-petevezeték eltávolítása, hangszálműtét (magasabb/mélyebb hangszín), hormonbeavatkozás, beszédterápia stb. Adatok szerint a fiatal korban ’átműtöttek’ nagy részének felnőtt korában identitászavara támad, megbánja tettét, többen öngyilkosságot kísérelnek meg.

MIT GONDOL A TEST ILYEN MÉRTÉKŰ, MESTERSÉGES ÁTALAKÍTÁSÁRÓL? ÖN SZERINT HOGYAN HAT MINDEZ A FEJLŐDÉSBEN LÉVŐ PSZICHÉRE?

A nemi átalakítás - ami legtöbbször szakszerű pszichológiai tanácsadás nélkül történik -, hosszú és költséges folyamat. Több szülő beszámolt róla, hogy tizenéves gyermeke megkezdte a gyűjtést a műtétjére. Az LMBT+ szervezetek célul tűzték, hogy a beavatkozás államilag támogatott legyen, és 18 éven aluli gyerekek önállóan kezdeményezhessék (Nagy-Britanniában 12 éves kortól lehetséges).

ÖN EGYETÉRT AZ ELKÉPZELÉSSEL? MIT TENNE, HA GYERMEKE HASONLÓ ÖTLETTEL ÁLLNA ELŐ?

A nemi átalakítás - ami legtöbbször szakszerű pszichológiai tanácsadás nélkül történik -, hosszú és költséges folyamat. Több szülő beszámolt róla, hogy tizenéves gyermeke megkezdte a gyűjtést a műtétjére. Az LMBT+ szervezetek célul tűzték, hogy a beavatkozás államilag támogatott legyen, és 18 éven aluli gyerekek önállóan kezdeményezhessék (Nagy-Britanniában 12 éves kortól lehetséges).

ÖN EGYETÉRT AZ ELKÉPZELÉSSEL? MIT TENNE, HA GYERMEKE HASONLÓ ÖTLETTEL ÁLLNA ELŐ?

Az érzékenyítés témakörébe tartozik az un. ’genderista párok’ gyermekvállalása is. Az ő esetükben nem illik biológiai tényekre utalni (pl. peteérés), vagy apáról és anyáról beszélni, hanem kizárólag a ’szülő’ megnevezést szabad alkalmazni. (A magyar nyelvben a ’szülő’ szó gesztusértékű, és az apának az anyával egyenrangú szülő-társi pozíciójára utal, de nem arra, hogy férfiak is szülnek.)

SZÜKSÉGESNEK TARTJA-E A HAGYOMÁNYOS CSALÁDMODELL FELCSERÉLÉSÉT A LIBERALIZÁLT VÁLTOZATRA? ÖN SZERINT BÁRMELY SZEMPONTBÓL ELŐREVIVŐ-E VOLNA A CSERE A TÁRSADALOM TAGJAINAK BOLDOGULÁSÁBAN?

Az érzékenyítés témakörébe tartozik az un. ’genderista párok’ gyermekvállalása is. Az ő esetükben nem illik biológiai tényekre utalni (pl. peteérés), vagy apáról és anyáról beszélni, hanem kizárólag a ’szülő’ megnevezést szabad alkalmazni. (A magyar nyelvben a ’szülő’ szó gesztusértékű, és az apának az anyával egyenrangú szülő-társi pozíciójára utal, de nem arra, hogy férfiak is szülnek.)

SZÜKSÉGESNEK TARTJA-E A HAGYOMÁNYOS CSALÁDMODELL FELCSERÉLÉSÉT A LIBERALIZÁLT VÁLTOZATRA? ÖN SZERINT BÁRMELY SZEMPONTBÓL ELŐREVIVŐ-E VOLNA A CSERE A TÁRSADALOM TAGJAINAK BOLDOGULÁSÁBAN?

Az LMBT+ betűszavak rövidesen kiegészülhetnek a P-vel, amely a pedofil, vagyis a kiskorúak iránt érzett szexuális vonzalmú embereket jelöli. Holott a pedofília bűncselekmény, mivel sok esetben gyermekek iránt elkövetett erőszakkal és/vagy lelki terrorral jár. Életre szóló pszichés zavart okoz, valamint támogatja a gyermekpornográfiát, és tinédzserlányok teherbe esését eredményezheti.

EGYETÉRT AZZAL, HOGY A PEDOFÍLIÁT EGÉSZSÉGES ÉS LEGÁLIS NEMI IRÁNYULTSÁGNAK NYILVÁNÍTSÁK? ÖN MILYEN MÓDON LÉPNE FEL A KISKORÚ GYEREKEK VÉDELMÉBEN?

Az LMBT+ betűszavak rövidesen kiegészülhetnek a P-vel, amely a pedofil, vagyis a kiskorúak iránt érzett szexuális vonzalmú embereket jelöli. Holott a pedofília bűncselekmény, mivel sok esetben gyermekek iránt elkövetett erőszakkal és/vagy lelki terrorral jár. Életre szóló pszichés zavart okoz, valamint támogatja a gyermekpornográfiát, és tinédzserlányok teherbe esését eredményezheti.

EGYETÉRT AZZAL, HOGY A PEDOFÍLIÁT EGÉSZSÉGES ÉS LEGÁLIS NEMI IRÁNYULTSÁGNAK NYILVÁNÍTSÁK? ÖN MILYEN MÓDON LÉPNE FEL A KISKORÚ GYEREKEK VÉDELMÉBEN?

Manapság a média élénken foglalkozik a szélsőséges gender ideológiával. Az átlagemberek többsége nem érti, miért hangsúlyos hírek ezek, mivel a hétköznapi életben kevésbé érzékelhető, hogy tömeges jelenségről lenne szó. A fiatal korosztály esetében nő az LMBT+ identitás: az Y (1980-) és a Z (1996-) generációban kb. 50% az emelkedés (2017-2020, USA), miután felmerül a kérdés, vajon befolyásolhatta-e őket a tömegmédia hatása.

ÖN ÉS A KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐK MIRŐL ÉS HOGYAN ÉRTESÜLNEK A FENT EMLÍTETT IRÁNYZATOK ELKÉPZELÉSEIBŐL? NEVEZZEN MEG NÉHÁNY FORRÁST IS!

Manapság a média élénken foglalkozik a szélsőséges gender ideológiával. Az átlagemberek többsége nem érti, miért hangsúlyos hírek ezek, mivel a hétköznapi életben kevésbé érzékelhető, hogy tömeges jelenségről lenne szó. A fiatal korosztály esetében nő az LMBT+ identitás: az Y (1980-) és a Z (1996-) generációban kb. 50% az emelkedés (2017-2020, USA), miután felmerül a kérdés, vajon befolyásolhatta-e őket a tömegmédia hatása.

ÖN ÉS A KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐK MIRŐL ÉS HOGYAN ÉRTESÜLNEK A FENT EMLÍTETT IRÁNYZATOK ELKÉPZELÉSEIBŐL? NEVEZZEN MEG NÉHÁNY FORRÁST IS!

TÁRSADALMI HATÁSOK (5/5)

Az azonos neműek iránt vonzódók és a transzneműek a választott nem szerinti konvenciókat követik (pl. öltözködés, viselkedésmód, életvitel). A magyar törvények nem korlátozzák őket ebben. Az LMBT+ szervezetek és a szimpatizáns jogalkotók viszont azt akarják elérni, hogy védelmük a tudomány által támogatott és minden területre kiterjedő legyen (pl. gyermekvállalás).

ÖN SZERINT HÁTRÁNYBAN VANNAK EZEK A KISEBBSÉGBEN ÉLŐ EMBEREK? SZÜKSÉGES-E TOVÁBBI FELZÁRKÓZTATÁS VAGY ELŐNY MEGADÁSA A RÉSZÜKRE?

Az azonos neműek iránt vonzódók és a transzneműek a választott nem szerinti konvenciókat követik (pl. öltözködés, viselkedésmód, életvitel). A magyar törvények nem korlátozzák őket ebben. Az LMBT+ szervezetek és a szimpatizáns jogalkotók viszont azt akarják elérni, hogy védelmük a tudomány által támogatott és minden területre kiterjedő legyen (pl. gyermekvállalás).

ÖN SZERINT HÁTRÁNYBAN VANNAK EZEK A KISEBBSÉGBEN ÉLŐ EMBEREK? SZÜKSÉGES-E TOVÁBBI FELZÁRKÓZTATÁS VAGY ELŐNY MEGADÁSA A RÉSZÜKRE?

A homoszexualitás, és a csonkolással járó nem-változtatás a hétköznapi észjárás szerint is kizárja az utódok természetes fogantatását és megszületését. Adott ország, kontinens népessége tehát jelentősen csökkenhet, amely negatív demográfiai hullám a gazdaságára is hat (pl. termelés, nyugdíj, kultúra). Az ekképpen hiányzó létszámot a világ vezető politikusai lakosság-betelepítéssel pótolnák.

ÖN MIT GONDOL ERRŐL? SZÍVESEN ÉLNE EGYÜTT A HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ EURÓPAI KULTÚRÁNKAT NEM ELFOGADÓ VAGY MEGVÁLTOZTATNI KÍVÁNÓ EMBEREKKEL?

A homoszexualitás, és a csonkolással járó nem-változtatás a hétköznapi észjárás szerint is kizárja az utódok természetes fogantatását és megszületését. Adott ország, kontinens népessége tehát jelentősen csökkenhet, amely negatív demográfiai hullám a gazdaságára is hat (pl. termelés, nyugdíj, kultúra). Az ekképpen hiányzó létszámot a világ vezető politikusai lakosság-betelepítéssel pótolnák.

ÖN MIT GONDOL ERRŐL? SZÍVESEN ÉLNE EGYÜTT A HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ EURÓPAI KULTÚRÁNKAT NEM ELFOGADÓ VAGY MEGVÁLTOZTATNI KÍVÁNÓ EMBEREKKEL?

A történelem folyamán a világnézeti és vallási különbségek a bevándorlók és az őslakosok, a hódítók és a hódítottak között az esetek nagy részében megoldatlan ellentétekhez vezetett. A népességkeveredéssel ütközési pontok keletkeznek, és sok esetben beilleszkedési és befogadási problémák jelennek meg (pl. agresszió, nők szexuális zaklatása, kettős mérce.)

VOLT-E OLYAN ÉLMÉNYE, TAPASZTALATA, AMIKOR EZ FESZÜLTSÉGET, KELLEMETLENSÉGET, PROBLÉMÁT OKOZOTT AZ ÖN RÉSZÉRE?

A történelem folyamán a világnézeti és vallási különbségek a bevándorlók és az őslakosok, a hódítók és a hódítottak között az esetek nagy részében megoldatlan ellentétekhez vezetett. A népességkeveredéssel ütközési pontok keletkeznek, és sok esetben beilleszkedési és befogadási problémák jelennek meg (pl. agresszió, nők szexuális zaklatása, kettős mérce.)

VOLT-E OLYAN ÉLMÉNYE, TAPASZTALATA, AMIKOR EZ FESZÜLTSÉGET, KELLEMETLENSÉGET, PROBLÉMÁT OKOZOTT AZ ÖN RÉSZÉRE?

A szélsőséges gender ideológia és az LMBT+ törekvések befolyásolják az emberi kapcsolatokat és az utódvállalást. A természetes családmodell (apa, anya, és gyermekeik: fiúk és lányok) megváltoztatása első sorban a mai felnövekvő generációt érintené. A ma kisiskolások egy-két évtizeden belül családot alapíthatnak, s a jövő nemzedéke lévén e téren ők a leginkább érintett célcsoport.

ÖN SZERETNÉ-E, HOGY GYERMEKEI, UNOKÁI A BIOLÓGIAI NEM SZABAD MEGVÁLASZTÁSA SZERINT ÉLJENEK? MIT TESZ AZÉRT, HOGY EZ ÍGY, VAGY NE ÍGY TÖRTÉNJEN?

A szélsőséges gender ideológia és az LMBT+ törekvések befolyásolják az emberi kapcsolatokat és az utódvállalást. A természetes családmodell (apa, anya, és gyermekeik: fiúk és lányok) megváltoztatása első sorban a mai felnövekvő generációt érintené. A ma kisiskolások egy-két évtizeden belül családot alapíthatnak, s a jövő nemzedéke lévén e téren ők a leginkább érintett célcsoport.

ÖN SZERETNÉ-E, HOGY GYERMEKEI, UNOKÁI A BIOLÓGIAI NEM SZABAD MEGVÁLASZTÁSA SZERINT ÉLJENEK? MIT TESZ AZÉRT, HOGY EZ ÍGY, VAGY NE ÍGY TÖRTÉNJEN?