Nyilatkozatok

A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2021. június 17.

A Családtudományi Szövetség nagy örömmel üdvözli a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítását

Szakemberek egybehangzó véleménye, hogy a 18 év alatti gyermekek pszichés fejlődésére romboló hatással van a pornográfia. A pedagógusok tapasztalata, hogy már általános iskolás korú fiúk között megjelenik a pornóhasználat. A női test tárgyiasulása révén, a gyermek nincs tisztában azzal, hogy a szexualitás két ember életre szóló és életet adó szeretetszövetségét hivatott megerősíteni. A pornográfia magában hordozza a női nem leértékelését, rontja a nemek egymás közti viszonyát és nehezíti a bizalomra és hűségre épülő stabil családi élet kialakítását és fenntartását.

A szélsőséges gender-ideológia és “érzékenyítés” az esélyegyenlőség, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni védekezés hazug leple alatt jut be az iskolákba. A nem heteroszexuális orientációjú embereket nem szabad eszközül felhasználni a házasság és a család intézményének lebontására, hanem őket segíteni és védeni kell.

A Családtudományi Szövetség az EU Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága által szorgalmazott úgynevezett átfogó szexuális nevelési program helyett, amely tudományos felmérések alapján bizonyítottan káros, javasolja Magyarország Alaptörvényével, a tudományos eredményekkel és a keresztény értékrenddel összhangban álló családi életre nevelés program és tantárgy intenzív bevezetését a közoktatásba. Szövetségünk felajánlja együttműködését a vonatkozó alapvető értékek megfogalmazásában.


A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2020. november 26.

A Családtudományi Szövetség üdvözli az Alaptörvény 9. módosítását

Örömmel fogadjuk az Alaptörvény kilencedik módosítását, amelyre az országnak elemi szüksége van. A házasság és a család intézményét évtizedek óta intenzív támadások érik. Ezek veszélyeztetik az egyén és a társadalom egészségét, valamint az ország és kultúránk megmaradását. Az eddigi támadások három fő fronton érkeztek: (a) a szabados szexualitás elterjesztése, (b) az egyneműek házasságának elfogadtatása, és (c) az ember kétneműségének tagadása. Már körvonalazódik a negyedik front (d): a többtagú kapcsolatok legalizálása is. Az Alaptörvény 9. módosítása közvetlenül véd a (b), (c) és (d) frontok ellen és közvetve az (a) frontot is fékezi.
Az első front az alapvető oka a család körüli válságnak, a párkapcsolati önzés, a párkapcsolati erőszak és a depresszió megsokszorozódásának, az abortusz elterjedésének és a demográfiai válságnak. E front alapvetően sérti a női méltóságot és egyenrangúságot, valamint gyermek- és emberellenes. Az emberek nagy része a különböző párkapcsolati típusok lényegi különbségeit és várható következményeit nem vagy rosszul ismeri, ezért párkapcsolati döntéseiknél nem megfelelően látják azok hosszútávú hatásait.
Örömmel üdvözöljük, hogy az Alaptörvény új módosítása kiemeli a keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelést. A keresztény kultúra és a természeti rend alapja megegyezik: az ember nő és férfi, akik egyetlen életre szóló szeretetszövetségre hivatottak a teljes önátadásban.


A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2020. október 13.

A Családtudományi Szövetség megdöbbenéssel értesült arról, hogy “Meseország mindenkié” címmel könyvet adtak ki, s terjeszteni kívánnak, amelynek szándéka az LMBTQ szervezetek céljainak propagálása a gyermekek körében is.

Álláspontunk szerint ez ellentétes az Alaptörvénnyel, valamint a Családok védelméről és a Köznevelésről szóló törvényekkel.

Ezek alapján kérjük, hogy az összes állami köznevelési és gyermekkel foglalkozó intézményből tiltsák ki a kötetet, így a bölcsődék, óvodák, iskolák és egyéb gyermekintézmények világából.

A mesék fontos szerepet töltenek be a kisgyermekkorban az alapvető identitás és erkölcs kialakulása terén.

Elfogadhatatlan, hogy a személyiség fejlődésének korai szakaszában ilyen impulzusok érjék gyermekeinket és unokáinkat.

Javasoljuk az Alaptörvénnyel ellentétes “érzékenyítő” ideológiák köznevelési intézményekben történő megjelenésének jogi korlátozását, illetve e korlátok megszegőinek szankcionálását.

El a kezekkel gyermekeinktől és unokáinktól!


A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2020. május 5.

A Családtudományi Szövetség támogatja az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítását jelentő törvényjavaslatot, amely a születési nem – mint állandó adat – anyakönyvezésére vonatkozik.

Tudományos tény, hogy az ember neme minden egyes sejtjében genetikailag kódolva van. A nemi kromoszómákat a szervezet minden egyes sejtjében a mai orvostudomány nem tudja megváltoztatni. Sok esetben előre nem látható a nemátalakító beavatkozások hosszú távú egészségre vonatkozó kimenetele. Az ilyen eljárásokon átesettek egy része megbánja a kezeléseket és vissza szeretné fordítani a folyamatot, mert a beavatkozások nem oldják meg az eredeti “problémát”.

A magyar alaptörvény szerint Magyarország egészségügyi intézményekkel és orvosi ellátással segíti az embereket egészségük megőrzésében. A nemváltó műtét az egészségmegőrzés szempontjából hosszú távon sokszor kérdéses, kétséges. Ezért az az alaptörvénnyel szembe mehet és jelentős anyagi megterhelést is eredményezhet.

Javasoljuk, hogy a születéskori adatok a közigazgatás zökkenőmentessége miatt se változzanak, ahogyan a születési dátumot és helyet sem lehet módosítani. A nemváltás igénye ezeket a közigazgatásilag fontos adatokat nem szabad, hogy felülírja.

Meglátásunk szerint a biológiai nemével azonos identitástudattal rendelkező, testileg, szellemileg, lelkileg minél egészségesebb ifjúság lehet a magyarság jövőjének legfőbb letéteményese, amely alkalmas a házasságon alapuló boldog családi életre, a demográfiai válság kezelésére.