Lassan de biztosan

Lassan, de biztosan: számít-e a szex időzítése a randizás során?

(Jason S. Carroll, Ph.D., a Brigham Young Egyetem Családi Élet Iskolájának professzora publikációjának magyarra fordítása)

Jobb-e a szexuális összhangot felmérni a randizás korai szakaszában, vagy inkább jobb a szex késleltetése? Várjunk az “igaz szerelem”-re, vagy “teszteljük” a kapcsolatot, mielőtt kimondjuk az igent? Ezek fontos kérdések, hiszen a legtöbb egyedülálló felnőtt és fiatal arról számol be, hogy egy napon sikeres, élethosszig tartó házasságra vágyik – miközben a randizás során sok pár gyorsan szexuális kapcsolatba lép. Valójában, ahogy az 1. ábrán látható, a legújabb tanulmányok szerint a randizó és házas párok 30-40%-a számolt be arról, hogy a kapcsolatuk kezdetétől számított egy hónapon belül szexeltek, és az együtt élő párok esetében ez a szám még magasabb.

Forrás: Sassler, S., Addo, F. R., & Lichter, D. T. (2012) alapján adaptálva. A szexuális aktivitás tempója és a későbbi párkapcsolati minőség. Journal of Marriage and Family, 74, 708-725.

Megjegyzés: Az adatok a Házassági és párkapcsolati felmérésből származnak. Az elemzések teljes körű részleteit lásd a Sassler et al. (2012) 1. ábráján.

Összeegyeztethetőek-e ezek a randevúminták a későbbi szeretetteljes és tartós házasságra való törekvéssel? Nézzük meg, mit mondanak a kutatások ezekről a kérdésekről.

Szexuális kémia vs. szexuális visszafogottság

A jelenlegi randizási kultúra gyakran hangsúlyozza, hogy két embernek tesztelnie kell a “szexuális kémiát”, mielőtt elkötelezné magát egymás mellett. Ezt a fajta kompatibilitást gyakran említik, mint olyan alapvető tulajdonságot, amelyet az embereknek keresniük kell a romantikus kapcsolatokban, különösen azokban, amelyek házassághoz vezethetnek. Azokat a párokat, akik nem tesztelik szexuális kémiájukat a kizárólagosság, az eljegyzés és a házassággal járó elköteleződések előtt, gyakran úgy tekintik, mint akik kockáztatják, hogy olyan kapcsolatba kerülnek, amely a jövőben nem fogja őket kielégíteni – így növelve a későbbi házassági elégedetlenség és válás valószínűségét.

Két nemrégiben közzétett tanulmány azonban megkérdőjelezi a szexuális kémia tesztelésének érvényességét a randevú korai szakaszában.

Minél tovább vár egy randizó pár a szexszel, annál jobb a kapcsolatuk a házasságkötés után.

Az első tanulmányt kollégáimmal néhány évvel ezelőtt publikáltuk az Amerikai Pszichológiai Társaság Journal of Family Psychology című folyóiratában. Ez a tanulmány egy 2035 házas személyből álló országos mintán készült, akik részt vettek a népszerű “RELATE” nevű online párkapcsolat-felmérő felmérésben. Azt találtuk, hogy minél tovább vár egy társkereső pár a szexszel, annál jobb a kapcsolatuk a házasságkötés után. Valójában azok a párok, akik a házasságig várnak a szexszel, nagyobb elégedettségről (20%-kal magasabb), jobb kommunikációs szokásokról (12%-kal jobb), kevesebb válási gondolatról (22%-kal alacsonyabb) és jobb szexuális minőségről (15%-kal jobb) számolnak be, mint azok, akik a randevújuk elején kezdtek el szexelni (lásd a 2. ábrát). A kettő között elhelyezkedő párok esetében – azoknál, akik a párkapcsolatuk későbbi szakaszában, de még a házasságkötés előtt kezdtek el szexuálisan élni – az előnyök körülbelül fele olyan erősek voltak.

Forrás: Busby, Carroll és Willoughby (2010) alapján. Kompatibilitás vagy visszafogottság? A szexuális időzítés hatása a házassági kapcsolatokra. Journal of Family Psychology, 24, 766 – 774.

Megjegyzés: Az ábra a három szexuális időzítési csoportban a házastársak által a kapcsolat elégedettségére, a kapcsolat észlelt stabilitására, a szexuális minőségre és a kommunikációra vonatkozó átlagértékeket ábrázolja. E három csoport összehasonlításához a szerzők többváltozós kovarianciaanalízist végeztek, amely kontrollálta a vallásosságot, a kapcsolat hosszát, az iskolázottságot és a szexuális partnerek számát. A MANCOVA eredményei azt mutatták, hogy a szexuális időzítési csoport és a nem jelentős hatással volt a függő változókra, miközben a kontrollváltozókat állandónak tartották. Az itt megjelenített átlagok azt mutatják, hogy a Szexuális időzítési csoport, amelyhez a résztvevők tartoztak, a legerősebb kapcsolatban állt az érzékelt kapcsolati stabilitással és elégedettséggel, mivel mindhárom csoport szignifikánsan különbözött egymástól. Más szóval, minél tovább vártak a résztvevők a szexualitással, annál stabilabb és kielégítőbb volt a kapcsolatuk, miután összeházasodtak. A nemek viszonylag kis mértékben befolyásolták a függő változókat. A többi függő változó esetében a résztvevők, akik a házasságkötés utánig vártak a szexualitással, szignifikánsan magasabb szintű kommunikációt és szexuális minőséget mutattak a másik két szexuális időzítési csoporthoz képest. Az elemzések teljes részleteit lásd a Busby et al. (2010) 3. táblázatában.

Ezek a minták statisztikailag szignifikánsak voltak még akkor is, amikor számos más változót, például a válaszadók korábbi szexuális partnereinek számát, az iskolai végzettséget, a vallásosságot és a kapcsolat hosszát ellenőrizték.

A második tanulmány, amelyet Sharon Sassler és munkatársai készítettek a Cornell Egyetemen, szintén azt találta, hogy a gyors szexuális érintettség hosszú távon kedvezőtlen hatással van a kapcsolat minőségére. A Marital and Relationship Survey adatai alapján, amely közel 600 alacsony és közepes jövedelmű, kiskorú gyermekkel élő párról szolgáltat információt, tanulmányukban a szexuális intimitás tempóját és az azt követő kapcsolatminőséget vizsgálták a házas és az együtt élő férfiakból és nőkből álló mintán. Elemzéseik arra is utalnak, hogy a szexuális együttlét késleltetése több dimenzióban is magasabb kapcsolati minőséggel jár együtt.

Felfedezték, hogy a szexuális időzítés és a párkapcsolat minősége közötti negatív összefüggés nagyrészt a korai szex és az együttélés közötti kapcsolatnak köszönhető. Konkrétan, a romantikus kapcsolat korai szakaszában való szexuális részvétel összefügg a gyorsabb együttélés valószínűségének növekedésével, ami viszont alacsonyabb kapcsolati minőséggel jár. Ez a megállapítás alátámasztja Norval Glenn hipotézisét, miszerint a szexuális érintettség egészségtelen érzelmi összefonódásokhoz vezethet, amelyek megnehezítik a rossz kapcsolat befejezését. Ahogy Sassler és munkatársai megállapították: “Megfelelő időre van szükség ahhoz, hogy a romantikus kapcsolatok egészséges módon fejlődjenek. Ezzel szemben a túl gyorsan, az egyes partnerek céljainak és hosszú távú vágyainak megfelelő megbeszélése nélkül túl gyorsan haladó kapcsolatok nem lehetnek eléggé elkötelezettek, és ezért kapcsolati stresszt eredményezhetnek, különösen, ha az egyik partner elkötelezettebb, mint a másik” (710. o.).

Miért lehet tehát a szexuális visszafogottság előnyös a párok számára a randizás során és később a házasságban? A bizonyítékok két fő magyarázatra mutatnak rá, hogy miért előnyös a párok számára, ha várnak a szexuális kapcsolatfelvétellel: a tudatos partnerválasztás és a szexuális szimbolizmus.

Tudatos partnerválasztás

Az egyik elsődleges ok, amiért a szexuális visszafogottság előnyös a párok számára, hogy megkönnyíti a tudatos partnerválasztást. Egyszerűen fogalmazva, nagyobb az esélye annak, hogy jó döntéseket hozzon a randevúzás során, ha még nem került szexuális kapcsolatba a partnerével. Scott Stanley, a vezető házassági szakértő, aki gyakran publikál ebben a blogban, a randizásról egy olyan koncepciót javasolt, amelyet “kapcsolati tehetetlenségnek” nevez. A tehetetlenség központi gondolata az, hogy egyes párok részben azért kötnek házasságot, mert “idő előtt belekeveredtek” egy szexuális kapcsolatba, mielőtt meghozták volna a döntést, hogy elkötelezik magukat egymás mellett – és ha nem keveredtek volna ilyen korán ebbe, akkor nem házasodtak volna össze. A tehetetlenség azt jelenti, hogy egyes párok nehezen térnek le a megkezdett útról, még akkor is, ha ez bölcs dolog lenne; az a tény, hogy közösek a barátaik, a lakásuk, esetleg egy háziállat, még nehezebbé teszi a szakítást, mint amilyen egyébként lenne, és így a kapcsolat az együttélésből a házasság felé halad, még ha a partnerek nem is illenek össze túl jól.

A szexuális visszafogottság elsősorban azért előnyös a párok számára, mert megkönnyíti a tudatos partnerválasztást.

Sok fiatal felnőtt számára a szingli élet a csajozás és a szexuális kísérletezés szinonimájává vált. Ezekkel a mintákkal az a probléma, hogy a megfelelő partnerválasztás gyakran nehéz a szexuális életet folytató párok számára, akik erős fizikai örömöket tapasztalnak meg egymással, mivel ezek az örömök arra késztethetik őket, hogy figyelmen kívül hagyják vagy minimalizálják a kapcsolat mélyebb összeegyeztethetetlenségeit. Az emberi agy és test nem csak örömöt tapasztal a szex során; a kötődés és a kötődés erős érzéseit is megtapasztalja. Egyszerűen fogalmazva, arra vagyunk beprogramozva, hogy kapcsolódjunk. A gyors szexuális beavatás gyakran rossz partnerválasztást eredményez, mert az intenzív öröm- és kötődési érzések összetéveszthetők a valódi intimitással és a tartós szerelemmel. A korai szex egyfajta hamisított intimitást hoz létre, ami miatt két ember azt hiszi, hogy közelebb áll egymáshoz, mint amennyire valójában áll. Ez azt eredményezheti, hogy az emberek “beleszeretnek” valakibe, és esetleg feleségül is vesznek valakit, aki hosszú távon nem jó választás számukra.

A szexualitás szimbolikája és a tartós szerelem

A szexuális visszafogottság azért is előnyös a párok számára, mert megköveteli a partnerektől, hogy az egymás iránti vonzalmuk alapjaként a kommunikációt és az elkötelezettséget helyezzék előtérbe. Ez másfajta alapot ad a pároknak, mint azok, akik a kapcsolatukat a fizikai vonzalomra és a szexuális kielégülésre építik. Ez a különbség különösen kritikussá válik, amikor a párok természetes módon túllépnek az intenzív vonzalom és izgalom kezdeti időszakán, és egy olyan kapcsolat felé haladnak, amelyet inkább a társas együttlét és a partnerség jellemez. Ahogy Dr. Mark Regnerus, a Premarital Sex in America című könyv szerzője kifejti, “azok a párok, akik túl korán vágnak bele a mézeshetekbe – vagyis a kapcsolat elején azonnal a szexet helyezik előtérbe -, gyakran azt tapasztalják, hogy kapcsolatuk fejletlen, amikor olyan tulajdonságokról van szó, amelyek a kapcsolatokat stabillá, a házastársakat pedig megbízhatóvá és hitelessé teszik”. Azoknál a pároknál, akik a kapcsolatuk korai szakaszában szexelnek, fennáll a veszélye annak, hogy egyoldalú elkötelezettségi szint alakul ki (azaz a nő elkötelezettebb, mint a férfi), kevésbé egészséges kommunikációs minták, és kevésbé képesek kezelni a nézeteltéréseket és a konfliktusokat.

A szexuális visszafogottság lehetővé teszi a párok számára, hogy kapcsolatuk érzelmi aspektusaira összpontosítsanak és értékeljék azokat.

A szexuális visszafogottság értéke a házasság felé haladó elkötelezett párok számára akkor érthető meg a legjobban, ha a párok felismerik, hogy az egészséges házasságban az érzelmi intimitás a szexuális intimitás valódi alapja. Az érzelmi intimitás akkor létezik egy kapcsolatban, amikor két ember támogatást, bizalmat, komfortot és biztonságot érez egymás iránt. A párkapcsolatban az érzelmi intimitásra való összpontosítás egy olyan folyamat, amelynek során belülről kifelé, nem csak kívülről befelé ismerjük meg egymást. A szexuális visszafogottság lehetővé teszi a párok számára, hogy kapcsolatuk érzelmi aspektusaira összpontosítsanak és értékeljék azokat.

Az érzelmi intimitás mélyebb megértésével a randizó párok jobban meg tudják becsülni a szexualitás szimbolikájának elvét. Végső soron a szeretetteljes és tartós házasságok azok, ahol a szexuális intimitás a házastársak között megosztott érzelmi intimitás jelentőségteljes fizikai kifejezése. E nélkül a szex csak fizikai aktus, és nincs meg az a jelentése, ami ahhoz szükséges, hogy hosszú távon valóban kielégítő legyen. A randizás során a házasságot remélő pároknak a barátság és a kommunikáció alapjainak kialakítására kell összpontosítaniuk, amelyek a házasságukban a szexuális intimitás folyamatos alapjául szolgálnak majd. A szexuális visszafogottság gyakorlásával a párok lehetővé teszik maguknak, hogy az intimitás valódi alapjaira összpontosítsanak: az elfogadásra, a megértésre, a partnerségre és a szeretetre.

Tehát, bár az igaz szerelem valóban várakozik, ez valójában fordítva is működhet: a várakozás segít megteremteni az igaz szerelmet.

Jason S. Carroll, Ph.D., a Brigham Young Egyetem Családi Élet Iskolájának professzora. Dr. Carroll nemrégiben kapta meg a Berscheid-Hatfield-díjat a pályafutása közepén elért kiemelkedő teljesítményéért, amelyet kétévente adományoz a Nemzetközi Párkapcsolati Kutatási Szövetség a kiemelkedő tudományos eredményekért.

Az eredeti angol nyelvű publikáció itt található:  https://ifstudies.org/blog/slow-but-sure-does-the-timing-of-sex-during-dating-matter