Magunkról

A Szövetség története

A Családtudományi Szövetség elődje a Családtudományi Platform volt, amely 2017-ben jött létre és 2019-ben átalakult Családtudományi Szövetséggé. A Családtudományi Szövetség és a Családtudományi Platform alapcéljai és küldetése megegyeznek.

Családtudományi Szövetség Alapszabálya 
Meghívó a CSTSZ 2022. évi közgyűlésére
Meghívó a CSTSZ 2024. évi közgyűlésére

A Szövetség alapvető célja

A Családtudományi Szövetség alapvető célja a jó házasságok kialakulásának és fennmaradásának elősegítése a egészséges emberkép megfogalmazása és terjesztése, valamint a párkapcsolati kultúra színvonalának emelése segítségével. Lényeges a vonatkozó fontosabb értékek meghatározása, védelme és terjesztése, valamint a káros folyamatok feltérképezése és bemutatása.

A Szövetség konkrét céljai

 • a családi élet társadalmi szintű válságának enyhítése érdekében a tudományos szféra, a civil szféra és az egyházak családbarát szervezeteinek minél szélesebb körű összefogása,
 • rövid és hosszú távú megoldási terv kidolgozása és a terv megvalósítása,
 • a különböző párkapcsolati és családformák egyénre, közösségre és az egész társadalomra gyakorolt hatásainak felmérése, kutatása és az eredmények terjesztése,
 • a nemek kapcsolatára, a házasságra és a családra vonatkozó, tudományos eredményeken nyugvó értékrend és életvitel-modellek megfogalmazása, védelme és széleskörű terjesztése,
 • a családi élet társadalmi szintű válságát okozó tényezők feltárása és köztudatba emelése,
 • a házasságok és családok stabilitásának növelése,
 • a párkapcsolati értékek kutatása,
 • a jó házasságok és családok kialakulásának és fennmaradásának segítése,
 • a demográfiai válságnak, mint a családi élet egyik válságtünetének, enyhítése,
 • a párkapcsolati kultúrára és családi életre felkészítés fejlesztése és megvalósítása,
 • a családtudomány hazai fejlesztése,
 • házassággondozás és családsegítés.