Megérett az idő az összefogásra

Megérett az IDŐ az ÖSSZEFOGÁSRA

PRIBÉK László MSc, STL, STL, SF, PM, házasság- és családteológus

Tanmese a békáról

Ha a békát betesszük egy fazékba és a tűzön melegíteni kezdjük, akkor a béka nem érzékeli a meleget és végül megfő. Ha viszont forró vízbe dobjuk a békát, akkor azonnal kiugrik belőle.

Mi a tanulsága a történetnek?

Ha egy jelenség szép lassan kezd beszivárogni a kultúránkba, a gondolkodásunkba, az életünkbe, akkor szép lassan kezdünk hozzászokni és végül még el is fogadjuk. Ha viszont nagy robajjal jön életünkbe, akkor harcolunk ellene.

1. Hogy néz ki a lassú tűz a házasság, a szexualitás és a család tekintetében?

A házasság és a család évezredek óta óvta az embert és a társadalmakat. Ez a legkisebb alkotó sejtje a társadalomnak, mely képes emberhez méltó módon emberi életet fakasztani. A házasságot és a családot nem a kultúra hozta létre, hanem ezek határozták meg a társadalmat és a kultúrát. Ma mégis vannak, akik azt a téveszmét hirdetik, hogy az egyén a társadalom legkisebb önálló sejtje. De az egyén önmagában nem képes utódot nemzeni.

Igen finoman próbálják a tüzet alattunk megrakni, hogy legyen lehetőségünk hozzászokni és elfogadni a radikális változásokat. Olyan lépéseket várnak tőlünk, melyek Istentől elszakítanak és emberségünkben nyomorítanak meg minket és gyermekeinket. Igen finoman a nyelv neutrális csatornáján keresztül szépen lassan kezdték a melegítést. Ugyanarra a valóságra kezdték használni az általunk megszokott szavakat erősen más tartalommal. A legfontosabb ilyen szavak: házasság, szexualitás, család. A szavak megágyazása után jött a képi érzékenyítés. Egyre több film csak a tradicionális házasság és család fonákjait, azok ellentét lehetőségeit mutatja be igen vonzóan. Általában egy rossz házasságot állítanak szembe egy jónak kinéző együtt éléssel. Ezen érzékenyítő aktusok után már a jogi változások jönnek, majd ezeket komoly anyagi ösztönzőkkel segítik terjedni. Mára már jelentős intézmények, mint várak és katalizátor központok segítik ezt a munkát dollár milliárdokkal. Ilyen az ENSZ és több szervezete (pl. UNICEF), az Európai Parlament és a Bizottság, sok komolyan pénzelt civil szervezet, több ország kormánya, sőt magukat kereszténynek tituláló államelnökök is.

A világban már évszázadok óta tudjuk, hogy a házasság nem olyan idillien könnyű, mint azt néhány hollywoodi film bemutatja. Maguk Jézus apostolai is azt mondták, hogy ha így áll a dolog jobb meg sem házasodni. Az emberek tudták, hogy nem könnyű, de igyekeztek a szeretetben megélni azt. Ma viszont azt kérdőjelezik meg jópáran, hogy egyáltalán szükség van-e házasságra és családra. Sajnos olyan hangosan zajonganak, hogy úgy látszik mintha mindenki egyet értene velük.

2. Szent II. János Pál pápa és a HÁZASSÁG, a SZEXUALITÁS és a CSALÁD

Szent II. János Pál pápa nemcsak pápa és tudós volt, hanem spirituális vezető és próféta is. Azaz, előrelátott olyat, ami még nem történt meg, de meg fog történni. Ezért radikális lépéseket tett több területen is és ezek közül a házasság és a család tématerülete kiemelkedett. Ezért is írt már könyvet a Szerelem és felelősség címmel 1960-ban. Ezért írta meg a Test teológiája előadásait már pápasága előtt. Létrehívta a Család Pápai Tanácsát és a II. János Pál Intézetet, mely posztgraduális képzéseket kínált fel a házasság, a szexualitás és a család témájában segíteni kívánó világi és egyházi személyeknek. Így hívta össze az Egyházban az első család szinódust 1980-ban, amelynek összefoglalását a Familiaris Consortio (FC 1981) apostoli buzdításában találjuk meg. E dokumentum 2021-ben lesz 40 éves. Tanítása időszerűbb, mint megjelenésekor. Mégis még mindig sokan tétováznak, hogy megvalósítsák-e tanítását az emberek, a házasok és a családok védelmében. A Familiaris Consortio (családi közösség) a család négy alapvető feladatát határozza meg:

1. személyek közösségének kialakítása és fenntartása,

2. az élet szolgálata,

3. a társadalom fejlődésében való részvétel és

4. az Egyház életében és küldetésében való osztozás.

A mai kihívások alapja lelki-szellemi eredetű, ezért nem sikerül ezek ellen hatékony és eredményes választ adni kizárólag közvetlen anyagi ösztönzőkés a jog segítségével. Bár az anyagi támogatások képesek segíteni a családok gazdasági helyzetén, a jog képes jogi biztonságot adni, de a szeretet mellett az egyén szívében kell döntést hozni.

Az első feladat: személyek közösségének kialakítása és fenntartása. Amikor egy férfi keres egy nőt és egy nő keres egy férfit a világban, hogy életre szóló szeretetszövetséget kössenek egymással, akkor ez a vágy, mint iránytű segít nekik a keresésben, a választásban és a döntésben. Kettejük kölcsönös vonzódása, önátadása-elfogadása és életre szóló döntése hozza létre a házasságot, azt az intézményt, ahol eggyé válnak, ahol védettséget és szeretetet tapasztalnak, és ahol folyamatosan szolgálhatják egymást és ketten együtt másokat az életútjukon. Ez az alapvető közösség, amelyben a kettejük szellemi szeretetében testük is jelen van, és amely nyitott a házastársi aktusra is. E teljes önátadás akkor felel meg az ember teljes igazságának, ha a házasságban valósul meg és nyitott a gyermekáldásra is. A teljes önátadást nem lehet kipróbálni, csak egy végleges döntés biztonságában lehet napról napra megvalósítani. Tenni a teljes önátadást akkor is, ha borús az ég és akkor is, amikor szikrázó napfény van. Sajnos a másikért élő ember valósága nem jön létre magától a fizikai születésünkkel. Folyamatos lelki odafigyelésre és erőfeszítésekre van szükségünk ahhoz, hogy időnket, életünket folyamatosan odaajándékozzuk párunknak és őt szolgáljuk a szeretetben. Ez rendszeres lelki gyakorlatok nélkül nem lehetséges. Liszt Ferenc mondta, ha három napot nem gyakorlok a zongorán, akkor a közönség észreveszi azt, ha két napot hagyok ki észreveszik a szakmabeliek, ha egy napot akkor viszont én veszem észre magamon.

Ha szeretnénk megélni a feltétel nélküli szeretetet, akkor először is nekünk kell döntenünk a szeretet útja mellett és naponta, folyamatosan megélni a szeretetet szavainkban, tetteinkben. Amennyiben elszántuk magunkat erre a spirituális útra, akkor jó, ha van „túravezetőnk”. A lelki mesterek képesek olyan gyakorlatokat adni, amelyek segítik személyiségünk érését és egyre inkább képessé tesznek minket, hogy szeressünk. Segítenek, hogy ne menjünk be a zsákutcákba, még akkor sem, ha vonzó ígéretek kecsegtetnek. E zsákutcák soha nem tudják oltani szeretet szomjunkat és mások felé fordítani tekintetünket és szívünket. Pont ellenkezőleg, egyre önzőbbé tesznek minket és a szeretetvágyunk hiányai egyre nagyobbak lesznek. Ez pedig egyre sürgetőbb nyomásként jelenik meg tudatunkban, amire azonnali kielégülést követelünk magunknak. Ezt az ördögi kört kínálják a zsákutcák számunkra.

3. Fogjunk össze, hogy 1000 év múlva is legyen még tisztaság, hűség, szeretet és Isten akarata szerinti HÁZASSÁG, SZEXUALITÁS és CSALÁD

Ha elfogadjuk, hogy az EMBER test-lélek, férfi és nő összetettségében létező csodálatos valóság, Isten képmása, akkor ezen többszörösen is összetett misztériumnak nem elegendő kizárólag a testi dimenzió mentén segíteni. Ez olyan, mintha egy négy hengeres autóban csak egy henger működésével is megelégednénk. A lelki-szellemi segítség a házasság, a szexualitás és a család terén ma különösen is aktuális, mivel igen komoly mértékű erők próbálnak minket letéríteni az Isten adta útról és emberségünk megtagadását követelik tőlünk és gyermekeinktől. Ezen erők szellemi természetűek.

E cikk szerzője a Familiaris Consortio alapján fejlesztette ki a MEGERŐSÍTÉS HÁZA komplex házasság és család megerősítő és gyógyító programot. Ebben jelenleg a lelki összefogás megvalósítása zajlik. Egyre többen kapcsolódnak be az imába a házasság, a szexualitás és a család Isten tervének megfelelő növekedésének és kiteljesedésének érdekében. Több püspök, pap ajánl fel szentmiséket, sok világi imádkozik a növekedésért Kárpát-medence szerte.

Kérjük, ha teheti, imáival is segítse e missziót a házasság, a szexualitás és a család érdekében.