Megosztott hűség: Több partneres termékenység és szülőség

Publikálva: 2023.11.10

2021-ben az Egyesült Államokban minden olyan negyedik párnak, akiknek közös gyermeke született, más korábbi partnerétől is született gyermeke.[1] Ezek a szülők megosztott lojalitással rendelkeznek, mivel egyikük vagy mindkettőjük érzelmi kötődéssel és anyagi kötelezettségekkel rendelkezik a korábbi gyermekek iránt, akik közül sokan nem a biológiai apjukkal és anyjukkal élnek. Ezek az érzelmek és kötelezettségek miatt kevésbé valószínű, hogy a szülő képes lesz akár a jelenlegi gyermeknek, akár a korábbi gyermekeknek biztosítani mindazt a szeretetet, felügyeletet és támogatást, amelyre mindkettőjüknek szüksége van a boldoguláshoz.

A korábbi gyermekek is konfliktus forrását jelenthetik a partnerek között, különösen akkor, ha a család erőforrásai szűkösek, vagy ha megterhelő oktatási, lakhatási vagy egészségügyi kiadások merülnek fel. A gyermekek pedig neheztelhetnek a féltestvérek által kapott szülői figyelem és anyagi támogatás miatt.

A megosztott lojalitás kétszer olyan gyakori a nem házas, mint a házas szülők körében, amint azt az 1. ábra mutatja. Valójában 2021-ben a nem házas párok 46%-ának volt korábban más partnertől származó gyermeke[2], szemben a házaspárok 23%-ával[3].

A több partneres termékenység gyakoribb a fekete és több rasszból származó szülőknél, mint a fehér és ázsiai szülők körében, amint az a 2. ábrán látható. 2014-ben a két vagy több gyermeket nevelő szülők körében kétszer annyi fekete szülő (40%), mint fehér szülő (18%) vállalt gyermeket több partnertől[4]. A spanyolajkú szülők valamivel nagyobb arányban (23%), míg az ázsiai szülők kisebb arányban (10%) vállaltak gyermeket több partnertől[5].

A több partneres termékenység gyakoribb az alapképzésnél (főiskola) alacsonyabb végzettségű szülők körében, amint az a 3. ábrán is látható[6]. A főiskolát végzett szülők 11%-ának született gyermeke több szülőtől, míg ugyanez az alacsonyabb végzettségű szülők 21-26%-ára volt igaz.

A pénzügyi elégtelenség egyszerre oka és következménye annak, hogy egynél több szülőnek van gyermeke. 2014-ben a 40 év feletti, két vagy több gyermeket nevelő szülők 31%-ának volt több partnertől származó gyermeke, akik olyan háztartásban éltek, amelynek jövedelme a szegénységi küszöb alatt volt. Azok közül, akik olyan háztartásban éltek, amelynek pénzügyi körülményei a szegénységi küszöb és a szegénységi küszöb kétszerese között voltak, 25%-uknak több partnertől született gyermeke. Azok közül, akik olyan háztartásban éltek, amelynek jövedelme a szegénységi küszöb kétszerese vagy annál magasabb volt, 17%-uknak volt több gyermeke több élettárstól[7] (lásd a 4. ábrát).

Az összes 40 éves és idősebb szülők közül, akiknek több élettárstól született gyermekük, 15%-uk élt a szegénységi küszöb alatt, 20%-uk pedig a szegénységi küszöb és a szegénységi küszöb kétszerese között. Összehasonlításképpen, ugyanebben a korcsoportban a két vagy több gyermeket nevelő szülők közül, akiknek minden gyermekük csak egy partnertől született, 8% élt szegénységben, 15% pedig a szegénységi küszöb és a szegénységi küszöb kétszerese között[8].

A több partneres termékenység egyéb kockázati tényezői

Azok az anyák, akik tinédzserként kezdtek gyermeket vállalni, nagyobb valószínűséggel vállalnak több apától gyermeket, mint azok, akik a harmincas éveikben kezdték a gyermekvállalást. Az USA nagyvárosaiban az újszülöttek apái közül a börtönviselt apák 30%-ának volt korábban más nőtől származó gyermeke, mint az újszülött anyjától, szemben a soha nem börtönviselt apák 10%-ával[9].

Védő tényezők

Azok az anyák és apák, akik maguk is mindkét biológiai szülőjükkel együtt nőttek fel 15 éves korukig, kisebb valószínűséggel vállalnak gyermeket több partnertől. Ugyanez igaz azokra az anyákra is, akik gyakran vesznek részt vallási szertartásokon. A bevándorló apáknál is kisebb a valószínűsége, hogy egynél több nőtől vállalnak gyermeket[10].

Következmények a családok megerősítésére irányuló erőfeszítésekre nézve

A gyermekek jólétének az egészséges házasságok ösztönzésével történő javítását célzó kampányokat bonyolítják és megkérdőjelezik az itt leírt családi realitások. Az amerikai szülők jelentős kisebbségének egynél több partnertől született gyermeke, és olyan érzelmi kötelékek, valamint pénzügyi és gondozási kötelezettségek kötik őket, amelyek a háztartás határain túlmutatnak. E szülők közül sokaknál további kockázati tényezők akadályozzák a gyermekeik érdekében tett erőfeszítéseiket, beleértve az alacsony szülői képzettséget, az elégtelen jövedelmet, a faji vagy etnikai előítéleteket, a büntetett előéletet, valamint a köztük és korábbi partnereik között kialakult neheztelő érzéseket, amelyek az anya „kapuőri tevékenységét” eredményezhetik. A reformerek számára az a kihívás, hogy ajánlásokat és stratégiákat dolgozzanak ki a szülők támogatására és a családi kötelékek megerősítésére ezekben a helyzetekben, valamint arra ösztönözzék azokat a fiatalokat, akik még nem vállalták a szülőséget, hogy a gyermekvállalás előtt házasodjanak meg, és maradjanak házasok.

Nicholas Zill kutató pszichológus, a Családtudományi Intézet vezető munkatársa. Ő vezette a National Survey of Children (Nemzeti gyermekfelmérés) longitudinális vizsgálatot, amely széles körben idézett eredményeket hozott a gyermekek élettapasztalatairól és a szülők válását követő alkalmazkodásról.


[1] King & Valerio (2023). 3. táblázat. A gyermekes azonos nemű párokat kizárták ezekből a becslésekből.

[2] Uo.

[3] Mivel a gyermeket vállaló amerikai párok 95 százaléka házas volt, a más partnertől korábban gyermeket vállaló házaspárok száma (közel 10 millió) jóval meghaladta az ugyanilyen helyzetben lévő nem házas párok számát (alig több mint egymillió).

[4] Monte (2019). A szerző elemzése a 4. táblázat adataiból. Az egyes faji csoportokban a két vagy több gyermeket vállaló szülők százalékos aránya.

[5] Uo.

[6] Uo.

[7] Monte, L. M. (2019). Az 5. táblázat adatainak szerzői elemzése.

[8] Uo.

[9] Carlson & Furstenberg (2006).

[10] Uo.