Nyilatkozatok

 

A Családtudományi Szövetség üdvözli a szívhangrendeletet!

Valljuk, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik, amelyet óvni és védeni kell. Ma már a jogszabályok sokszor nagyobb védelmet biztosítanak egy madártojásnak, mint az anyaméhben fejlődő magzatnak. A szívhangrendelet ráébresztheti az anyát a méhében fejlődő emberi élet értékének elismerésére, saját gyermeke és édesanyai hivatása elfogadására és arra, hogy a nem tervezett várandós helyzetét ne abortusszal kívánja megoldani.
A szívhangrendelettel párhuzamosan fel kell hívni a társadalom figyelmét arra, hogy a párkapcsolati kultúra színvonalának emelése alapvető emberi és nemzeti érdekünk. Arra kell törekednünk, hogy minden megfogant emberi élet egymást szerető édesanya és édesapa várt gyermeke legyen.
Erősíteni kellene azon háttérintézményeket, amelyek a nem elfogadott, de megszületett gyermekeknek gondoskodást nyújtanak és mihamarabb szerető családi hátteret keresnek.
Szövetségünk küldetése a gyermekkortól kezdődő harmonikus házassárga való felkészítés, valamint a jó házasságok és a boldog családok kialakulásának és fennmaradásának elősegítése. Stabil, egymást szerető és tisztelő családi háttér mellett csak ritkán merül fel az abortusz gondolata.
A szívhangrendelet jó irányt jelöl. Üdvözlendő a családbarát országok azon törekvése, hogy egységes, harmonizált család- és életvédő törvények meghozatalával segítsék elő Európa kívánt népességnövekedését.

2022. szeptember 13.

A Családtudományi Szövetség nyilatkozata a 2022. április 3-ai népszavazáshoz

Szavazzunk négy nemmel és érvényesen!

A Családtudományi Szövetség üdvözli a kormány népszavazási kezdeményezését, amely a gyermekek egészségét, valamint a családok, a nemzet, a kultúra és a kereszténység védelmét szolgálja.

A szülőknek joga és kötelessége a gyermekeik egészséges fejlődésének biztosítása és felnevelése.

A gyermeknek természetes joga, hogy édesapja és édesanyja nevelje fel.

A Családtudományi Szövetség aggódva figyeli azokat az eseményeket és abnormális tendenciákat a világban, melyeket a szélsőséges gender-ideológia és propaganda gerjeszt és támogat. A családot lebontani akaró szervezetek és ideológusok már nyíltan és kendőzetlenül támadják a család intézményét. Nem titkolt szándékuk és céljuk, hogy a legalapvetőbb tulajdonságainkat leíró szavainkat, mint például, “lány” és “fiú”, “nő” és “férfi” “édesanya” és “édesapa” és emberségünkhöz kötődő alapfogalmainkat, mint például “házasság” és “család” kiforgassák, átértelmezzék és helyette zavaros definíciókat vezessenek be. Mindezzel súlyosan ártanak az egyénnek, a közösségeknek és az egész társadalomnak. Ezen ember- és kultúra-ellenes háborúban a családot lebontó ideológusok célja továbbá e fogalmakkal kapcsolatos jogi és társadalmi intézményrendszer megváltoztatása és végül a hagyományos család intézményének felszámolása.

A családellenes erők látható módon jelen vannak nem csak az interneten, de a hagyományos médiában is. Az óvodás és kiskorú gyermekek írott vagy képi mesevilágába főleg a közoktatáson keresztül akarják befészkelni magukat, gátolva gyermekeink egészséges pszichés fejlődését. Mindezt a szülők beleegyezése, akarata és tudta nélkül tennék.

A Családtudományi Szövetség fontosnak tartja, hogy a szülők előtt világos legyen, hogy milyen hamis és alattomos manipuláció zajlik az ún. “esélyegyenlőség” vagy a “szexuális kisebbségek védelme” kifejezések nevében (pornó, pedofil tartalmak, gender- és transz-irányzatok népszerűsítése), amit a családot lebontani kívánó politikai irányzatok dollármilliárdokkal támogatnak.

Fontosnak tartjuk, felhívni a figyelmet arra, hogy e témakörben sokszor tudományos elvárásokat nélkülöző, olykor egyenesen meghamisított, “megrendelésre gyártott”, nem valós “kutatási eredmények” látnak napvilágot.

Téves az az állítás, hogy a gyermekvédelmi törvény a nem heteroszexuálisok érdekeit sértené, épp ellenkezőleg: bizonyítható, hogy az ő érdekeiket is védi, például mivel mára már bizonyított tény, hogy a nemi átalakító műtéteket követően jelentősen nő az öngyilkosságok száma.

A Családtudományi Szövetség MINDENKIT arra buzdít, hogy vegyen részt a népszavazáson és támogassa a kormány gyermek- és családvédelmi szándékát azzal, hogy NÉGY NEM-mel szavaz a gyermekeink ellen fellépő szélsőséges gender-irányzatok hazai megfékezésében. Nagyon fontos, hogy elmenjünk szavazni és érvényesen négy nemmel szavazzunk.

Az MTI-ben megjelenő rövidített nyilatkozatunkat ITT olvashatják


A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2021. június 17.

A Családtudományi Szövetség nagy örömmel üdvözli a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítását

Szakemberek egybehangzó véleménye, hogy a 18 év alatti gyermekek pszichés fejlődésére romboló hatással van a pornográfia. A pedagógusok tapasztalata, hogy már általános iskolás korú fiúk között megjelenik a pornóhasználat. A női test tárgyiasulása révén, a gyermek nincs tisztában azzal, hogy a szexualitás két ember életre szóló és életet adó szeretetszövetségét hivatott megerősíteni. A pornográfia magában hordozza a női nem leértékelését, rontja a nemek egymás közti viszonyát és nehezíti a bizalomra és hűségre épülő stabil családi élet kialakítását és fenntartását.

A szélsőséges gender-ideológia és “érzékenyítés” az esélyegyenlőség, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni védekezés hazug leple alatt jut be az iskolákba. A nem heteroszexuális orientációjú embereket nem szabad eszközül felhasználni a házasság és a család intézményének lebontására, hanem őket segíteni és védeni kell.

A Családtudományi Szövetség az EU Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága által szorgalmazott úgynevezett átfogó szexuális nevelési program helyett, amely tudományos felmérések alapján bizonyítottan káros, javasolja Magyarország Alaptörvényével, a tudományos eredményekkel és a keresztény értékrenddel összhangban álló családi életre nevelés program és tantárgy intenzív bevezetését a közoktatásba. Szövetségünk felajánlja együttműködését a vonatkozó alapvető értékek megfogalmazásában.


A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2020. november 26.

A Családtudományi Szövetség üdvözli az Alaptörvény 9. módosítását

Örömmel fogadjuk az Alaptörvény kilencedik módosítását, amelyre az országnak elemi szüksége van. A házasság és a család intézményét évtizedek óta intenzív támadások érik. Ezek veszélyeztetik az egyén és a társadalom egészségét, valamint az ország és kultúránk megmaradását. Az eddigi támadások három fő fronton érkeztek: (a) a szabados szexualitás elterjesztése, (b) az egyneműek házasságának elfogadtatása, és (c) az ember kétneműségének tagadása. Már körvonalazódik a negyedik front (d): a többtagú kapcsolatok legalizálása is. Az Alaptörvény 9. módosítása közvetlenül véd a (b), (c) és (d) frontok ellen és közvetve az (a) frontot is fékezi.
Az első front az alapvető oka a család körüli válságnak, a párkapcsolati önzés, a párkapcsolati erőszak és a depresszió megsokszorozódásának, az abortusz elterjedésének és a demográfiai válságnak. E front alapvetően sérti a női méltóságot és egyenrangúságot, valamint gyermek- és emberellenes. Az emberek nagy része a különböző párkapcsolati típusok lényegi különbségeit és várható következményeit nem vagy rosszul ismeri, ezért párkapcsolati döntéseiknél nem megfelelően látják azok hosszútávú hatásait.
Örömmel üdvözöljük, hogy az Alaptörvény új módosítása kiemeli a keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelést. A keresztény kultúra és a természeti rend alapja megegyezik: az ember nő és férfi, akik egyetlen életre szóló szeretetszövetségre hivatottak a teljes önátadásban.


A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2020. október 13.

A Családtudományi Szövetség megdöbbenéssel értesült arról, hogy “Meseország mindenkié” címmel könyvet adtak ki, s terjeszteni kívánnak, amelynek szándéka az LMBTQ szervezetek céljainak propagálása a gyermekek körében is.

Álláspontunk szerint ez ellentétes az Alaptörvénnyel, valamint a Családok védelméről és a Köznevelésről szóló törvényekkel.

Ezek alapján kérjük, hogy az összes állami köznevelési és gyermekkel foglalkozó intézményből tiltsák ki a kötetet, így a bölcsődék, óvodák, iskolák és egyéb gyermekintézmények világából.

A mesék fontos szerepet töltenek be a kisgyermekkorban az alapvető identitás és erkölcs kialakulása terén.

Elfogadhatatlan, hogy a személyiség fejlődésének korai szakaszában ilyen impulzusok érjék gyermekeinket és unokáinkat.

Javasoljuk az Alaptörvénnyel ellentétes “érzékenyítő” ideológiák köznevelési intézményekben történő megjelenésének jogi korlátozását, illetve e korlátok megszegőinek szankcionálását.

El a kezekkel gyermekeinktől és unokáinktól!


A Családtudományi Szövetség közleménye

Budapest, 2020. május 5.

A Családtudományi Szövetség támogatja az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítását jelentő törvényjavaslatot, amely a születési nem – mint állandó adat – anyakönyvezésére vonatkozik.

Tudományos tény, hogy az ember neme minden egyes sejtjében genetikailag kódolva van. A nemi kromoszómákat a szervezet minden egyes sejtjében a mai orvostudomány nem tudja megváltoztatni. Sok esetben előre nem látható a nemátalakító beavatkozások hosszú távú egészségre vonatkozó kimenetele. Az ilyen eljárásokon átesettek egy része megbánja a kezeléseket és vissza szeretné fordítani a folyamatot, mert a beavatkozások nem oldják meg az eredeti “problémát”.

A magyar alaptörvény szerint Magyarország egészségügyi intézményekkel és orvosi ellátással segíti az embereket egészségük megőrzésében. A nemváltó műtét az egészségmegőrzés szempontjából hosszú távon sokszor kérdéses, kétséges. Ezért az az alaptörvénnyel szembe mehet és jelentős anyagi megterhelést is eredményezhet.

Javasoljuk, hogy a születéskori adatok a közigazgatás zökkenőmentessége miatt se változzanak, ahogyan a születési dátumot és helyet sem lehet módosítani. A nemváltás igénye ezeket a közigazgatásilag fontos adatokat nem szabad, hogy felülírja.

Meglátásunk szerint a biológiai nemével azonos identitástudattal rendelkező, testileg, szellemileg, lelkileg minél egészségesebb ifjúság lehet a magyarság jövőjének legfőbb letéteményese, amely alkalmas a házasságon alapuló boldog családi életre, a demográfiai válság kezelésére.


Nyilatkozat a család intézményének védelme és erősítése érdekében

Budapest, 2019. augusztus 21.

A Professzorok Batthyány Köre Elnökségének, valamint Családügyi és Demográfiai Munkacsoportjának, és a Családtudományi Szövetség Elnökségének közös nyilatkozata

Nyilatkozat a család intézményének védelme és erősítése érdekében