FÜLEP Dániel (Magyarország)

Pedagógus, biológus, teológus

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

Támadások a házasság és a család intézménye ellen

Absztrakt

A házasság és a család intézménye elleni támadások eredeti okáról a kinyilatkoztatás ad felvilágosítást a Genezis őstörténetében. Az új és örök szövetséget Krisztus alapította, amely a házasság szentségében emeli föl a férfi és nő kapcsolatát. A bűn azonban a világ végéig még jelen marad, annak következményeivel együtt.

A modern kor közvetlen előzményei a – mindig egylényegű – forradalmak: 1517; 1717; 1917; 1965; 1968. Ami ezután következett, az emberközpontú világ, társadalom és vallás megszületése. Ennek talaján futott be a posztmodern, a feminizmus, a gender ideológia. Felépült a liberalizmus kényszerítő-büntető diktatúrája, amely legfelsőbb szintű politikai-gazdasági (ENSZ, EU, vezető hatalmak kormányai, oligarchák, befolyásos NGO-k stb.) támogatást élveznek.

A világ átalakítása zajlik, amelynek célja egy új világrend felépítése (lásd: COVID-19: The Great Reset) marxista-szocialista eszmerendszer szerint, technokrata-transzhumanista eszköztárral felvértezve. A „béke és a biztonság” érdekében szükség van biometrikus ellenőrzési rendszerek bevezetésére, a világgazdaság rendjének teljes átalakítására, valamint egységes világvallás és világkormányra. A „szép új világ” emberének nincsen már identitása, biológiai sem, csak egy ellenőrzött, irányított rabszolga. A házasság és a család elpusztítása, valamint a nemi önazonosság felszámolása ebbe a képbe illik bele. Katolikus keresztény küldetésünk az igazság hirdetése és a hitvalló élet.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤