GÁNCS Péter (Magyarország)

Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

Tanítványként a kölcsönös bizalom iskolájában.

Absztrakt

„Lifelong learning tantárgyaink” a házasság és a családi élet iskolájában:
Hittan
Statikus istenképünk biblikus felülvizsgálata, reformálása:
A Szentháromság dinamikus közösség, „Isten családja”: kölcsönös bizalom és szeretetáramlás
Szimbolikus ábrázolása az asztalközösség (Rubljov-ikon), a körtánc…
Mindez tükröződik ajándékaiban: a szerelemben, a házasságban, a családban
A Biblia két fontos fókusza:
1. „Kultúr-parancs” (1Móz 2, 15): gondozni és őrizni, amit, akit(!) Istentől kaptunk
2. Missziói parancs (Mt 28, 18-20): tanítványként másokat is tanítvánnyá tenni, bekapcsolni a közösségbe
A házasság, a család isteni ajándékait tanulni, tanítani, ápolni, őrizni kell egy életen át
Kommunikáció
A szeretet öt nyelve (Gary Chapman): elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés + a csend
Mindennek közös tanulása, gyakorlása már az óvodában elkezdődhet
Nemzedékek perbeszéde helyett párbeszéd: „Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz…” (Mal 3, 24) „elhagyja apját, anyját…” (Mk 10, 7)
Megbocsátás, bizalom és hála
A bűnbocsánat mindennapi kenyeréből élhetünk és éltethetjük egymást
A kölcsönös bizalom teremt esélyt arra, hogy növekedjünk a szeretetben
Az egymás iránti hála teheti örömforrássá a házassági és a családi közösséget

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤