GERBERNÉ Farkas Zsuzsanna (Magyarország)

Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

Felelős fiatalok – erős családok

Absztrakt

A tudásalapú korban az információ kreatív alkalmazása ugyanúgy nélkülözhetetlen, mint a magas szinten kiművelt érzelmi intelligencia és a társas készségek – amelyek azonban nemcsak a munkahelyi sikerességet alapozzák meg, hanem segítséget adnak a magánélet kiegyensúlyozott vezetéséhez és tartós családi kapcsolatok kialakításához.

A 7 szokáson alapuló Életrevaló mentálpedagógiai folyamat olyan fogalom- és eszközrendszert kínál a pedagógusok számára, amelyek segítségével képesek lesznek a fiatalokhoz közelálló nyelven és formában megalapozni az eredményes életvezetéshez szükséges gondolkodás- és viselkedésformákat.
A 7 szokásként ismert érési modell az önmagával és másokkal harmonikusan működő személyiség hét területét tárja fel. Olyan mentálhigiénés rendszer, amelynek elemei örök érvényű alapelveken nyugszanak. Az első szakasz az érzelmi intelligenciát fejleszti az önfegyelem, a döntés és felelősségvállalás, a jövőképalkotás és tervezés, az időmenedzsment alapelveinek bemutatásával. A második szakasz fókuszában a társas intelligencia erősítése áll: a következetesen kölcsönös előnyökre törekvés az élet mindennapi helyzeteiben, az empatikus és erőszakmentes kommunikáció, valamint a kreatív együttműködés és csoportos problémamegoldás. A modellt a személyes megújulás módszeres és következetes gyakorlata teszi teljessé.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤