HORTOBÁGYINÉ Dr. NAGY Ágnes és Dr. RÉZNÉ Vitus Csilla (Magyarország)

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvos, e program alapítója, szakmai felelőse; és Dr. Rézné Vitus Csilla e program projektmenedzsere, mentor CSÉN tanácsadó, mentálhigiénés szakember, az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és ügyvezetője

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

“Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program iskolai bevezetésének lehetőségei

Absztrakt

A védjegyoltalom alatt álló CSÉN program gyakorlati válasz, közel 30 éves múltjával meglévő jógyakorlat a felvetett problémák megoldására. Részei:
1. Alapját képezi: az 1-12.osztályos tanulóknak kidolgozott, interaktív, tematikus foglalkozássorozat, egységes tanmenet és óratervek alapján megtartott Család-órák®, melyek iskolai bevezetésére lehetőséget ad 2013-tól a Nemzeti Alaptanterv. A szabadon választható órakeretben önálló tantárgyként CSÉN óra megnevezéssel, tantárgyba integráltan jelenhet meg. A programhoz szorosan kapcsolódik két önálló, sztenderdizált, jogvédett kiskamasz felvilágosító program: MFM-Projekt Ciklus-show® lányoknak és Titkos Küldetés® fiúknak.
2. Szakemberek felkészítése erre a feladatra: Egymásra épülő, akkreditált pedagógus-továbbképzések 120 órában. Így egy teljes képzési periódust átível: a 60 órás Módszertani Alapképzés, és e-mentori munkával támogatott szintén 60 órás Gyakorlati Továbbképzés. Lehetőség van Titkos Küldetés® foglalkozásvezetői képzésen is részt venni.
3. Folyamatos szakmai fejlődés, fejlesztés és elmélyülés: a szakmai irányelvek szerint a Programelemek (pl. a Tananyag – 1-12. évf.-ra kidolgozott Tanmenet- és Óravázlatminták, ill. egy ún. Virtuális tanári kézikönyv, mely kisfilmeken mutatja be az egyes foglalkozáselemeket és a hozzájuk tartozó feldolgozási lehetőségeket.) és Szakmai napok/helyszíni mentori nap megtartása a szakmai szerep mélyülésére, tapasztalatcserére adnak lehetőséget.
4. Minőségbiztosítási keret: a CSÉN Szakmai Irányelvek és a Mentorprogram, melyek a Program működésének és meghonosításának, az iskolák támogatásának módját rögzítik.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤