HORVÁTH Júlia Borbála (Magyarország)

Kulturális antropológus

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

A párkeresési kultúra kulturálatlansága.

Absztrakt

Az ismerkedés, pártalálás örökzöld témája minden időben élénken foglalkoztatja az embereket. A téma a kutatókat is időről időre előveszi; számos kötet, tanulmány ad hírt a társkeresés mibenlétéről, és a hozzá kapcsolódó viselkedési éthoszokról. Érdeklődés a nem szorosan kapcsolódó területekről is érkezik: gazdaság, pénzvilág, kereskedelem, kultúra (stb.), s több esetben trendi javaslatok születnek, hogyan is kell ezt csinálni.
A pártalálás ilyenformán funkcionális iparággá vált, miközben mindenki ismerkedik, ahogyan bír. Kérdés, hogy a rengeteg külső befolyás, és a negatív élmények közepette az érintettek, férfiak-nők figyelme mennyiben képes megmaradni az alaptörekvés mellett: igaz módon, igazi társra lelni.
Az elemzés/előadás a Családtudományi Szövetség (CsTSz) kutatási részeredményeiből, ill. korábban lefolytatott vizsgálatok összevetéséből áll. Az adatgyűjtés keresztmetszeti vizsgálat keretében, s mint olyan nem reprezentatív.
Az adatok összehasonlíthatók korábbi kutatási anyagok eredményével, s kitűnik, változott-e és milyen irányban a párkapcsolati kultúra az aktív korosztály tagjai között. A legfontosabb konklúzió: a nők nagy hányada az önkiteljesedés részének tartja a családalapítást, és nem helyette vagy ellenében szeretne gyermekeket, de ahhoz megbízható, felnőtt gondolkodású férfitársat keres.
Az előadás a konferencia címadó témájának empirikus feldolgozása, a részletes elemzés a Fecske-füzetek III-ban lesz olvasható.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤