KUBY Gabriele (Németország)

Szociológus, a Globális szexuális forradalom – A szabadság elpusztítása a szabadság nevében című könyv szerzője

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

A modern gnoszticizmus támadása az ember méltósága ellen

Absztrakt

Alapvető különbség van Isten, a világ és az ember keresztény és gnosztikus világnézete között. A bibliai kinyilatkoztatás szerint Isten teremtette a világot, és megkoronázta az ember, mint férfi és nő saját képmására való megalkotásával. Ez az ember sérthetetlen méltóságának forrása. A Szentháromság egy Isten a szeretet. Etikai követelményeket támaszt teremtményeivel szemben.

A gnosztikus spekuláció szerint Isten tiszta fény és teljesen transzcendens. Az embert kidobják a világba és azt börtönként éli meg éppúgy, mint ahogy testet a lélek börtönének tekintik. A felszabadulás egyetlen módja a gnózis – a tudás görögül. Az embert nem bűnösnek, hanem felsőbb erők áldozatának tekintik. A gnoszticizmus egy teljesen dualista nézet az emberről és a világról.

A modern gnoszticizmus számára az akarat a test ura, és ezt ki tudja használni vágyainak megfelelően. A tudat és a test közötti szakadás nyilvánvalóvá válik (1) a szex bálványozásában, (2) a bináris szexuális identitásnak a gender ideológia általi tagadásában, (3) a természeti törvénynek, mint az emberi jogok alapjának elutasításában, (4) a testetlenség az elektronikus kommunikáció által. A test leértékelése a halál dehumanizált kultúrájába vezet.

Ezekre a nihilista ideológiákra válaszul II. János Pál bemutatta a világnak A test teológiáját. A bibliai kinyilatkoztatáson való elmélkedés révén hatalmas hármas elemzésben tárja fel Isten szeretetét az emberi üdvösség érdekében: A férfi és nő a bűn előtt a paradicsomban, a férfi és nő a történelemben, melyet Jézus Krisztus váltott meg, és a test és lélek végső feltámadása az örök életre az Istennel való egységben. A teremtés elsődleges szentsége a férfi és a nő egyesülése egy testben, ezáltal válva az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti szeretet látható tükrévé.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤