NÉMETH Gábor (Magyarország)

Egyetemi magántanár, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, irodaigazgató

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

Életellenesség és demográfiai válság

Absztrakt

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020 decemberében jelentetett meg egy körlevelet, melynek fő témája az abortusz volt, hangsúlyozva azt, hogy ez a probléma már évtizedek óta kíséri civilizációnkat: hazánkban csak 2018-ban 26.941 legális abortuszt végeztek el. Csak önmagában az abortuszok száma is nagy kihívás, de a jelenség egy még inkább egy nagyobb és összetettebb probléma része, mégpedig azé, hogy a 21. században a technológia és a tudás leválik az emberi közösségről és az egyes ember igényeinek a kielégítését szolgálja. Hazánk és nyugati civilizációnk súlyos demográfiai válsággal küzd, melynek a munkaerőhiány és a migráció csak egy vetülete, de oka sokkal mélyebb, mégpedig az össztársadalmilag érzékelhető életellenes mentalitás.

Az abortusszal kapcsolatos kortárs viták egyrészt az életről, annak értékéről és szentségéről szólnak, de van a vitának egy másik, nem kevésbé releváns oldala is, mégpedig az, hogy e kérdésben az önrendelkezés és a társadalmi igények ütköznek. Az embernek, mint Isten képmásának, szabadsága van, de hol húzódik ennek a szabadságnak a határa? Jogunk van-e elmenni a végső határig, jogunk van-e egy másik ember élete felett dönteni, illetve alá kell-e vetnünk magunkat a társadalom érdekeinek?

Egy olyan civilizáció, melynek tagjai a saját kényelmüket, boldogulásukat keresik, nem szolidáris, hanem csak egyedekből áll, az emberiség túlélését és elterjedését viszont az biztosította, hogy elődeink vállán állhattunk, nem feledve azt sem, hogy gyermekeink az adósai vagyunk.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤