PÁRKÁNYI Eszter (Magyarország)

Jogász, az Alapjogokért Központ elemzője

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

A család, mint a kulturális marxizmus diadalának gátja

Absztrakt

A zsidó-keresztény kultúrára épült hagyományos család és házasság Európában évtizedek óta ki van téve a marxista erők támadásainak. Előadásomban elsősorban ezen ideológiai fenyegetések eredetét, hátterét és napjainkig ható következményeit járom körül.

A család, a társadalom legalapvetőbb egységeként a szocializáció elsődleges terepe. A női és férfi szerepekről, hagyományokról, kultúránkról és vallásunkról is először a szüleinktől, nagyszüleinktől tanulunk. Ebből kifolyólag egy nemzet és kultúra fennmaradása múlhat azon, sikerül-e megfelelően átadni a legfontosabb értékeinket a következő generációnak. Napjainkban a családok és a nyugati civilizáció is válságban vannak: ennek egyik, ha nem a legfőbb oka, hogy a kulturális marxizmus egyre mélyrehatóbb gyökeret ereszt a társadalmakban.

A gazdasági tételeket szociológiai, pszichológiai és más társadalomtudományokból eredeztethető elméletekkel helyettesítő kulturális marxizmus képviselői legfőbb ellenségnek, a marxizmus diadala gátjának a hagyományos családokat és a keresztény értékrendet tekinti. Elsődleges célja tehát ezen hagyományos tartópillérek aláásása és lerombolása, hogy új, posztmodern értékrendet teremtve út nyíljon a baloldali hatalmi törekvéseknek.

A folyamatban a kulturális marxizmus képviselőinek segítségére voltak és a mai napig támogatják törekvéseikben az irányzatot a feministák és az LMBT-közösségek. Nem véletlen tehát, hogy napjainkban a nyugati társadalmak közbeszédében mindennapos téma a „nemek közötti egyenlőség” és a homoszexuálisokkal, transzszexuálisokkal szembeni túlzottnak beállított diszkrimináció. Ez a folyamat Magyarországon is tetten érhető: a közelmúltban ugyanis a nyílt társadalom hálózatához tartozó LMBT-szervezetek kampányt indítottak „a család az család” címmel.

A baloldali marxizmussal szemben egyetlen fegyver létezik, ez pedig a tradicionális házasság és család társadalmi megbecsültségének visszaállítása a nyugati civilizációban. Ennek érdekében véleményem szerint arra is szükség van, hogy a kulturális marxizmus elméleteit, törekvéseit és manipulációit minél szélesebb rétegekkel megismertessük.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤