SZŐKE Etelka és Attila (Magyarország)

Szőke Etelka: református lelkész, család- és párterapeuta, Gyökössy Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat munkatársa; Szőke Attila: Református lelkész, családi szaklelkigondozó

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

Kötődésre teremtve

Absztrakt

Előadásunk címválasztásával utalni szeretnénk célkitűzésünkre: két szakterület, a pszichológia és a teológia kapcsolatát mutatjuk be a kötődéselméleten keresztül. Szűkebben véve a keresztyén gondolkodás értékközléseinek relevanciája mellett érvelünk, a párkapcsolati tudomány korszerű eredményei ugyanis az évezredes múlttal bíró Szentírás üzeneteinek érvényességét támasztják alá. Az ideák világában mozgó, bölcseleti/vallási jellegű megszólalásokat manapság negálni szokás az emberrel foglalkozó tárgyköröknél. Mégis, a reáliák talajáról érkező pszichológia egyre több adatot hoz a teonóm kijelentések igazságtartalmáról. Ahogyan a Biblia boldogságról, jólétről, szeretetről beszél a társas kapcsolatainkat illetően, az egészen hasonlatos a mentális egészség „ideáihoz”. Például hozzuk, hogy a felnőtt párkapcsolatok esetében a biztonságosan kötődők képesek leginkább élethosszigtartó, kielégítő házasságban élni, ahol a gyermekek egészséges lelki fejlődése is várható. A teológia a „teremtési rendek” között tárgyalja ezt az adottságot, a férfi és nő mély bevonódással járó, szenvedést és áldozathozatalt is vállaló kapcsolatát. A házasság életrendje megkerülhetetlen, nem helyettesíthető, a lélektan nyelvén szólva: neurálisan is agyunkba „huzalozott” kötődés. Kitekintésként megfogalmazható, hogy a félévszázados posztmodern kifáradását követően jó lenne egy átfogó, lételméletet és természettudományt is magában foglaló metanarratívát találni az emberi társas lét mikéntjére.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤