Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia

2021. május 27-29, Budapest

Tartalom

A konferencia szervezői:

Family Science Association logo
Családtudományi Szövetség
Family Science Association logo
Professzorok Batthyány Köre
Family Science Association logo
Európai Családtudományi Társaság

Bevezető

E háromnapos nemzetközi konferencia megszervezésére az adott alapot, hogy az utóbbi fél évszázadban a házasság és a család intézménye körül komoly válságtünetek alakultak ki és ezek idővel inkább erősödnek, mint javulnak, pedig sokba kerülnek mind az egyén, mind közösségei és így az egész társadalom számára.

A párkapcsolatok többnyire individualizálódtak, önzővé váltak, megsokszorozódott a depresszió és demográfiai válság alakult ki Magyarországon, Európában, Észak-Amerikában és a gazdaságilag fejlettnek nevezett világban szinte mindenhol. Az individualizálódott párkapcsolatok következményeinek és hatásainak elemzésével, valamint a kiutak keresésével alig foglalkozik valaki. A depressziót az orvostudomány gyógyszerekkel próbálja kezelni. A demográfiai válságot az országok családpolitikája többnyire a gyermekek után járó anyagi jellegű támogatásokkal igyekszik enyhíteni. Ugyanakkor mára már közismert, hogy nem a szülőknek juttatott állami támogatások csekély volta okozta és okozza e válságot és így ezektől hosszútávú és kielégítő megoldás nem várható.

Ez idő alatt olyan ideológiák és párkapcsolati formák terjedtek el, mára már szinte globálisan, amelyek nyilvánvalóan károsak az egyén és közösségei számára. Ezek mindegyike a házasság fogalma elleni támadásként értelmezhető. Mára már a házasság fogalmának minden részlete támadás alá került. Így ezen ideológiák és párkapcsolati formák, valamint hatásaik tudományos vizsgálatára nagy szükség van.

A konferencia szervezői úgy gondolják, hogy a párkapcsolati kultúra színvonalának jelentős emelése nélkül e válságtünetekre és így a demográfiai válságra eredményes és emberséges megoldás nem adható, hiszen a válság alapvető oka a párkapcsolati kultúra alacsony színvonalában keresendő. A megoldás keresése erkölcsi kötelessége a szaktudományoknak, az egyházaknak, a témakörhöz tartozó civil szervezeteknek és az államok kormányainak is.

Kívánunk a konferencia minden résztvevőjének jó egészséget, hasznos eszmecserét és munkájukban sok sikert.

 

A szervezők:
Családtudományi Szövetség
Professzorok Batthyány Köre
Európai Családtudományi Társaság

A konferencia üzenete

Mottó: „A demográfiai válságot csak a családi élet válságának gyógyításával lehet megoldani”

A nemek kapcsolatára, a házasságra és a családra vonatkozó olyan értékrendre van szükség, amely elősegíti az egyének és közösségek testi-lelki egészségét, harmonikus fejlődését, és védi őket a káros hatások ellen. Ettől lesz értékek rendszere. Az utóbbi évtizedekben a valódi és a hamis párkapcsolati értékek teljesen összekeveredtek. Az egyén nem – vagy csak nehezen – látja előre a számára lehetséges döntések, utak és életmódok hasznos vagy káros voltát.

A hagyományos családmodellt a fogyasztói társadalomban évtizedek óta intenzív támadás éri. Kimondhatjuk, hogy kulturális háború folyik a házasság és a család intézménye ellen. E támadás eddigi három fő frontja a szabad szerelem, a homoszexualitás, és a gender-, illetve queerelmélet elterjesztése volt. Újabb és újabb frontok formálódnak. Mindegyik a szexualitást célozta és célozza meg. A családot lebontani igyekvő politikai és gazdasági hatalom helyesen ismerte fel, hogy a családot az emberek szexuális viselkedésének befolyásolásával lehet leginkább szétzúzni. Sikeres tevékenységük nyomán eldurvultak a párkapcsolatok, és meggyengült a házasság és a család intézménye.

Ha e támadásokkal nem nézünk szembe, ha ezek ellen nem védekezünk, akkor kevés esélyünk lehet a demográfiai válság emberséges és eredményes megoldására, a családok szétesésének hatásos csökkentésére, a káros önzés és a pszichés betegségek szignifikáns visszaszorítására.

A demográfiai válság a családi élet válságának egyik tünete, így a demográfiai válság enyhítéséhez a családi élet válságának csökkentésével kell hozzáfogni, hiszen ellenkező esetben a párkapcsolati válság fokozódása a társadalom egészét tovább betegítené és így a társadalom létét tovább veszélyeztetné.

Aggasztó, hogy a demográfiai válságot az érintett országokban nem a szabados szexualitás visszaszorításával igyekeznek enyhíteni. Annak megfékezése nélkül a demográfiai válság emberséges megoldására nincs lehetőség. A szabados szexualitás alapjaiban sérti az emberi, különösen a női méltóságot, tárgyiasítja a nőt, növeli a pszichés és számos egyéb betegség, az önzés, az abortusz és az elmagányosodás esélyét, és nehezíti a gyermekek egészséges fejlődését.

Mára a szabados szexualitás széleskörűen elfogadottá vált. Az emberek jelentős többsége a különböző párkapcsolati típusok és életvitelmodellek késői hatásait nem megfelelően ismeri, vagy nem ismeri. Így a párkapcsolati kulturálatlanság és önzés szintje, valamint e területen az erkölcsiség háttérbe szorulása aggasztó. A politika, a társadalomtudományok és az egyházak feladata, hogy a közjó ügyét képviseljék. Ezért nem hagyhatják, hogy az emberek testi-lelki egészsége és legfontosabb emberi kapcsolatai tudatlanság és érzéketlenség miatt menjenek tönkre. Magyarországon az Alaptörvény és a sarkalatos családvédelmi törvény is a házasság és a család intézményének védelmére kötelez.

Háromdimenziós családpolitikára van tehát szükség:

1. Szembe kell szállni a jó családok kialakulását és fennmaradását nehezítő vagy akadályozó tényezőkkel. A szabados szexualitás egyénre, környezetére és a társadalomra veszélyes következményeit be kell emelni a köztudatba. Ezeket leginkább tudományos kutatásokkal, iskolai neveléssel és a médián keresztül lehet elérni, megfelelő anyagi támogatás hozzárendelésével.

2. Építkezni kell, mármint tudományos és kulturális alapon, az Alaptörvény és a családvédelmi törvény szellemében, ki kell dolgozni a párkapcsolati kultúrára és családi életre nevelés alapvető értékrendjét, majd azt – kormányzati támogatással – általános ajánlássá kell tenni. E témakört széleskörűen kutatni, oktatni és terjeszteni kell.

3. Anyagi támogatást és anyagi jellegű kedvezményeket kell adni a fiatal házasoknak és a gyermekek szüleinek.

Meggyőződésünk, hogy a családpolitika első és második dimenziója nélkül nem várható a házasság és a család intézményének megszilárdulása és a családi élet válságának, valamint a demográfiai válságnak egészséges hosszú távú enyhülése, majd megszűnése. Önmagában a harmadik dimenzió nem lehet elegendő sem a családi élet válságának sem a demográfiai válságnak a leküzdésére, hiszen nem a szülőknek juttatott közvetlen anyagi támogatások hiánya okozta és okozza e válásokat.

Magyarország Alaptörvénye nemcsak a házasságot és a családot védi, hanem a keresztény kultúrát is. A családot lebontani igyekvők arra is rájöttek, hogy nem feltétlenül kell az egyházakat támadni, elegendő a szabados szexualitást elterjeszteni, és a spiritualitás ennek következtében elapad. A keresztény kultúra megőrzése ugyanis lehetetlen a szabados szexualitás mellett. A házasság és természetesen a kereszténység is összeegyeztethetetlen a szabad szerelemmel.

Végül utalunk azon kutatási eredményre, amely szerint fejlett kultúra csak olyan társadalmakban jött létre a történelem során, amelyekben a házasság előtti szexuális absztinenciát mind a nők, mind a férfiak számára elvárták. Ez védte a nőket, a gyermekeket, a családot és végül az egész társadalmat. Így nem túlzás azt állítani, hogy nem a civilizáció hozta létre a házasságot, hanem a házasság hozta létre a civilizációt. Amikor a szexuális normák bármi okból fellazultak, akkor a társadalom minden esetben maximum három generáción belül széthullott. Ne hagyjuk, hogy országainkkal is ez történjék!

A konferencia feladata még, a fentiek alátámasztásán túl, a párkapcsolati kultúra színvonalának emelésére a már bevált amerikai, lengyel, magyarországi és horvátországi jó gyakorlatból néhány példának a bemutatása, valamint egy a család jogairól készült nemzetközi egyezmény ismertetése is.

A konferencia meghívója és programja

Megoldáskeresés a családi élet és a demográfia válságára

A demográfiai hanyatlás a családi élet válságának egyik tünete, ezért a népességcsökkenés megállításához nélkülözhetetlen a hagyományos családmodell erősítése, alapvető értékeinek tudományos és kulturális alapon történő megfogalmazása, védelme, széleskörű terjesztése. Ennek hiányában az általános párkapcsolati válság a társadalom egészét tovább betegíti, létünket veszélyezteti. Fontos és sürgős, a stabil családok kialakulását, fennmaradását támogató értékrend népszerűsítése, illetve az ezt akadályozó tendenciák feltárása.

A konferencia programja az első napon
2021. május 27. csütörtök

 

Regisztráció a meghívottaknak:

8:30 – 09:00

 

Megnyitó:

09:00 – 09:05   Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora és a Professzorok Batthyány Körének elnöke

09:05 – 09:15   Csabai Tiborné, Margit, a Családtudományi Szövetség elnöke

 

Nyitó előadás:

09:15 – 09:35   Novák Katalin: A hazai családpolitika jelene és tervezett jövője. Családokért felelős tárca nélküli miniszter

 

Egyházi vezetők reflexiói a párkapcsolati kultúra és demográfia témakörben:

Üléselnök: Náray-Szabó Gábor

09:35 –  9:45    Balog Zoltán: Teremtési rend és párkapcsolati kultúra. Református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

09:45 – 10:05   Marton Zsolt: Az apa szerepe a családban – Elmélkedés Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű apostoli buzdítása alapján. Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke

10:05 – 10:25   Steinbach József: A párkapcsolati kultúra és keresztyén értékrendszer – a házasságról szóló bibliai tanítás dióhéjban. Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke

10:25 – 10:45   Gáncs Péter: Tanítványként a kölcsönös bizalom iskolájában. Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke

10:45 – 11:05   Köves Slomó: Gyerek a házasságért vagy házasság a gyerekért. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője, rabbi

 

Kávészünet I.:

11:05 – 11:20

 

Hozzászólások és kerekasztal-beszélgetés az előadókkal:

11:20 – 12:30   Felkért hozzászóló: Beneda Attila, családpolitikáért felelős helyettes államtitkár

Moderátor:  Csabai Tiborné, Margit a Családtudományi Szövetség elnöke és Balásházy Imre a Családtudományi Szövetség alelnöke

 

Ebédszünet:

12:30 – 13:30

 

Hazai szakmai előadások I.:

Üléselnök: Farkas Péter

13:30 – 13:45   Szeiler Orsolya: Az Áldozatsegítő Központok szerepe párkapcsolati erőszak esetén. Igazságügyi közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium

13:45 – 14:05   Molnár Balázs: A hazai családpolitika hatásai és eredményei. Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) elnökhelyettese

14:05 – 14:25   Uzsalyné Pécsi Rita: Az életet adó és az életet befogadó párkapcsolat – és szexualitás – négy dimenziója. Neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, a Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője

14:25 – 14:45   Nagy Péter: Az egységes családi életre nevelés bevezetésének szükségessége. Pécsi Egyházmegye, Családi Életre Nevelés és Életstratégia Program koordinátora, közoktatási munkatárs, a Családtudományi Szövetség alelnöke

14:45 – 15:05   Krúdy Tamás: Szex, kultúra és demográfia. Szerkesztő újságíró

 

Kávészünet II.:

15:05 – 15:15

 

Hazai szakmai előadások II.:

Üléselnök: Mindszenty Andrea

15:15 – 15:35   Surányi-Vadas Tímea: Tabletta, lombikprogram és családi életre nevelés. A Családtudományi Szövetség alelnöke, a Jövője Van Mozgalom elnöke

15:35 – 15:55   Farkas Péter: Szeretet – Család. (A keresztény családfelfogás és a globalizáció.) Szociológus, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) volt kutatásvezetője

15:55 – 16:15   Horváth Júlia Borbála: A párkeresési kultúra kulturálatlansága. Kulturális antropológus

16:15 – 16:35   Balásházy Imre: Háromdimenziós családpolitika és a családok megerősítésének stratégiai terve. A Családtudományi Szövetség alelnöke, az Európai Családtudományi Társaság titkára

 

Könyvbemutató:

Üléselnök: Surányi-Vadas Tímea

16:35 – 17:05   Székely János teológus, a Szombathelyi egyházmegye római katolikus püspöke bemutatja a „Boldogabb családokért és ifjúságért II. Kötet” című, „Javaslatok a családi élet válsága és a demográfiai válság megoldásához” alcímű könyvet, amely a Családtudományi Szövetség szakértői közössége által írt és szerkesztett tanulmánykötet. (L’Harmattan Kiadó).

 

Külföldi szakmai előadás:

Üléselnök: Krúdy Tamás

17:05 – 17:25   Pat Fagan (USA): A demográfiai válság alapvető okai és a válság orvoslása. A Házasság- és Valláskutató Intézet igazgatója, Washington D.C.

 

Kérdések a négy délutáni szekció előadóihoz:

17:25 – 17:55: Moderátor: Csabai Tiborné, Margit és Gerberné Farkas Zsuzsanna

 

Zárszó:

17:55 – 18:00   Nagy Péter, Pécsi Egyházmegye, Családi Életre Nevelés és Életstratégia Program koordinátora, közoktatási munkatárs, a Családtudományi Szövetség alelnöke

 

 

A konferencia programja a második napon
2021. május 28. péntek

 

Megnyitó:

09:00 – 09:05   Csabai Tiborné, Margit, a Családtudományi Szövetség elnöke

 

Hazai szakmai előadások:

09:05 – 09:25   Frivaldszky Edit: Hová jutunk az átfogó szexuális neveléssel? Emberi Méltóság Központ igazgatója

09:25 – 09:45   Schittl Eszter: A gyermekek védelme a gender ideológiától. A CitizenGO magyarországi képviselője

09:45 – 10:05   Németh Gábor: Életellenesség és demográfiai válság. Egyetemi magántanár, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága, irodaigazgató

10:05 – 10:25   Pribék László: Isten – ember – szexualitás. Házaság és családszakértő, megoldás fókuszú coach

 

Kávészünet I.:

10:25 – 10:45

 

Külföldi előadások I.:

10:45 – 11:05   Gabriele Kuby (Németország): A modern gnoszticizmus támadása az ember méltósága ellen. Szociológus, a Globális szexuális forradalom – A szabadság elpusztítása a szabadság nevében című könyv szerzője

11:05 – 11:25   Tymoteusz Zych (Lengyelország): Nemzetközi egyezmény a család jogairól. A varsói Ordo Iuris Intézet a Jogi Kultúráért Igazgatóságának alelnöke

11:25 – 11:45   Anna Kubacka (Lengyelország): A három évnél fiatalabb gyermekek nevelése: létezik-e családbarát rendszer? A varsói Ordo Iuris Intézet a Jogi Kultúráért Nemzetközi Jogi Központjának elemzője

11:45 – 12:05   Filip Furman (Lengyelország): Kölcsönös kapcsolatok a kultúra, a gazdasági rendszer és a demográfia között. A történelmi folyamatok leírása és a jövő távlatai. A varsói Társadalomtudományi és Bioetikai Központ igazgatója

 

Hozzászólások és kérdések a két délelőtti szekció előadóihoz:

12:05 – 12:40  A kerekasztalt vezeti: Surányi-Vadas Tímea és Hamar László

 

Ebédszünet:

12:40 – 13:40

 

Külföldi előadások II.:

13:40 – 14:00   Mihaela Djorgova (Bulgária): Miért olyan fontos a házasság és mit tehetünk annak megerősítése és védelme érdekében? A Társadalom és Értékek Egyesület társalapítója és elnöke, a Házasság Hete koordinátora Bulgáriában

14:00 – 14:20   Latchezar Popov (Bulgária): A házasságra és a családra vonatkozó európai törvényhozás és annak gyakorlata. Az Advocates Europe és a Rule of Law Institute Bulgária elnöke

14:20 – 14:40   Pat Fagan (USA): A házas apa: a feleségét és gyermekeit szolgáló új pátriárka. A Házasság- és Valláskutató Intézet igazgatója, Washington D.C.

15:00 – 15:20   Brian S. Brown (USA): A családpolitika ereje: magyar tanulságok a Nyugat számára. A Családok Világkongresszusának (WCF) elnöke, a Nemzetközi Szervezet a Családért (IOF) elnöke, a Nemzetközi Családi Hírek folyóirat alapítója és kiadója

 

Kávészünet II.:

15:20 – 15:40

 

Külföldi előadások III.:

15:40 – 16:00   Sharon Slater (USA): A szexuális nevelés hatása a gyermekekre és a családra: ellentmondások, károk és megoldások. A Family Watch International elnöke

16:00 – 16:10   Sharon Slater és a Family Watch International (USA): A Transzneműséggel kapcsolatos kérdések megértése. A Family Watch International elnöke és tagjai

16:10 – 16:20   Sharon Slater and Jessica Slater Taylor (USA): A globális Empowered Youth Coalition bemutatása. Sharon Slater: A Family Watch International elnöke; és Jessica Slater Taylor: az Empowered Youth Coalition társalapítója

16:20 – 16:40   Wendy Wixom (USA): A demográfiai hanyatlás “miértje”: költség és kultúra. Az Egyesült Családok Nemzetközi Szervezetének elnöke

16:40 – 17:00   Nicholeen Peck (USA): Egy nemzetközi adatbázis-botrány bemutatása. A Nők Világszervezetének elnöke

17:00 – 17:20   Emerson Eggerichs (USA): A negatív ciklus megtörése a házasságban. A Szeretet és Tisztelet Szolgálat elnöke. A Szeretet és tisztelet című könyv szerzője.

 

Hozzászólások és kérdések a két délutáni szekció előadóihoz:

17:20 – 18:20  A kerekasztalt vezeti: Krúdy Tamás és Balásházy Imre

 

Zárszó:

18:20 – 18:25   Csabai Tiborné és Balásházy Imre a Családtudományi Szövetségtől

 

 

A konferencia programja a harmadik napon
2021. május 29. szombat

 

Megnyitó:

09:00 – 09:05   Csabai Tiborné, Margit, a Családtudományi Szövetség elnöke

 

Hazai szakmai előadások I:

09:05 – 09:25   Muzslai Gábor és Etelka: Megoldási javaslatok a családok megerősítésére. 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány vezetői

09:25 – 09:45   Szőke Etelka és Attila: Kötődésre teremtve. Szőke Etelka: református lelkész, család- és párterapeuta, Gyökössy Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat munkatársa; Szőke Attila: Református lelkész, családi szaklelkigondozó

09:45 – 10:05   Tomka Ferenc: A házasság megerősítésének útja – a házasságellenes erők megfékezése. Teológus, professor emeritus

10:05 – 10:25   Fülep Dániel: Támadások a házasság és a család intézménye ellen. Pedagógus, biológus, teológus

10:25 – 10:45   Ujlaki-Győri Anna: PorNo! Fogorvos, mentálhigiénés szakember, a ReMa Alapítvány előadója

 

Kávészünet I.:

10:45 – 11:00

 

Hazai szakmai előadások II:

11:00 – 11:20   Bedő Imre: Az abszolút monogámia, mint társadalmi pillér. Férfiak Klubja alapítója

11:20 – 11:40   Botos Katalin: A párkapcsolati kérdés a posztmodern korban, filozófia és gyakorlat. A Professzorok Batthyány Körének tagja, az Antal Kormány volt minisztere

11:40 – 12:00   Ujlaki-Győri Anna: A gender-ideológia nyomában. Fogorvos, mentálhigiénés szakember, a ReMa Alapítvány előadója

12:00 – 12:10   Párkányi Eszter: A család, mint a kulturális marxizmus diadalának gátja. Jogász, az Alapjogokért Központ elemzője

12:10 – 12:30   Téglásy Imre: A gender „tudomány” lélektanához (Narcissus, a romlás fertőző virága). Alfa Szövetség elnöke

 

Hozzászólások és kérdések a két délelőtti szekció előadóihoz:

12:30 – 13:10  A kerekasztalt vezeti: Pribék László és Nagy Péter

 

Ebédszünet:

13:10 – 13:40

 

Kárpát-medencei szakmai előadások:

13:40 – 14:00   Pásztor Csaba (Felvidék): Mulandó és maradandó értékek. Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének alapító tagja

14:00 – 14:20   Gergely Orsolya és Tiboldi Beáta (Erdély): Gyermekvállalás Székelyföldön a tények és trendek tükrében. ‎Mit tehetnek a helyi (erdélyi) civil- és családsegítő szervezetek a hagyományos vonalak megőrzéséért? Gergely Orsolya: szociológus, egyetemi oktató, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Társadalomtudományi Tanszék, Csíkszereda; Tiboldi Beáta: Csíki Anyák Egyesületének elnöke, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége erdélyi régiófelelőse

14:20 – 14:40   Palojtay Márta (Kárpátalja): Miért nem mondta senki? – az átélt abortusz hatása a nőre és a családra. Mentálhigiénés lelkigondozó, a Család és Élet Egyesület vezetője

 

Kávészünet II.:

14:40 – 14:50

 

Jó gyakorlatok:

14:50 – 15:10   Roska Péter: A test teológiája – embernek lenni isteni dolog. Katolikus teológus.

15:10 – 15:30   Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes és Dr. Rézné Vitus Csilla: “Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program iskolai bevezetésének lehetőségei. Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes: orvos, e program alapítója, szakmai felelőse; és Dr. Rézné Vitus Csilla: e program projektmenedzsere, mentor CSÉN tanácsadó, mentálhigiénés szakember, az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. alapítója és ügyvezetője

15:30 – 15:50   Nagy Péter: Családi Életre Nevelés és hozzá kapcsolódó programok. Pécsi Egyházmegye, Családi Életre Nevelés és Életstratégia Program koordinátora, közoktatási munkatárs, a Családtudományi Szövetség alelnöke

15:50 – 16:10   Gerberné Farkas Zsuzsanna: Felelős fiatalok – erős családok. Kiváló Nevelési Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke

16:10 – 16:20   Surányi-Vadas Tímea: Az ifjúság felkészítése a házasság hivatására – a 9 hónap 9 órában program bemutatása. A Családtudományi Szövetség alelnöke, a Jövője Van Mozgalom elnöke

16:20 – 16:40   Lukács Krisztina: A Magyarországi Billings Központ bemutatása. A Magyarországi Billings Központ vezetője

16:40 – 17:00   Sótonyiné Prevoz Cecília és Király Zsuzsanna: Hogyan segít a Teenstar a fiatalok kibontakozásában és útkeresésében? Sótonyiné Prevoz Cecília: a TeenStar Magyarország Egyesület elnöke; és Király Zsuzsanna: az Egyesület elnökségi tagja

 

Hozzászólások és kérdések a két délutáni szekció előadóihoz:

17:00 – 17:30   Felkért hozzászóló: Márton Zsuzsanna (Erdély), a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke.

A kerekasztalt vezeti: Megyeri Valéria és Frivaldszky Edit

 

Egy formálódó nagy nemzetközi projekt bemutatása:

Üléselnök: Balásházy Imre és Krúdy Tamás

17:30 – 17:50   Pat Fagan (USA): Szintézis Kutatások Projekt az ember virágzásáért. A Házasság- és Valláskutató Intézet igazgatója, Washington D.C.

17:50 – 18:20   Beszélgetés a projekt tervekről

 

A háromnapos konferencia zárása:

18:20 – 18:30   Csabai Tiborné, Margit és Balásházy Imre a Családtudományi Szövetségtől

 

 

A magyar-angol szinkrontolmácsolás a rendezvény első napján, valamint a 2. és 3. napon a kerekasztal beszélgetések alatt biztosítva lesz.

Minden előadás online magyar és angol nyelven hallgatható lesz.