NAGY Péter (Magyarország)

Pécsi Egyházmegye, Családi Életre Nevelés és Életstratégia Program koordinátora, közoktatási munkatárs, a Családtudományi Szövetség alelnöke

Vissza az előadók listájához ➤


Előadás és a konferencia kivonata:
Párkapcsolati kultúra és demográfia konferencia
2021. május 27-29, Budapest
A konferencia szervezői a Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság


 

Családi Életre Nevelés és hozzá kapcsolódó programok.

Absztrakt

A 20. század második felétől a közoktatás fokozatosan lemondott azoknak az értékeknek az átadásáról, amik az európai civilizáció alapját képezik, jóllehet a gondolkodás, a kritikai szemlélet, a másokkal való eredményes együttműködés nélkül sem az egyén, sem a társadalom nem lehet eredményes.

A materiális szemlélet és az erre épülő ideológiák az anyagi javakat és az élvezetet állították az egyén boldogulásának középpontjába, miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy ezek egyike sem képes ezt a szerepet betölteni, a szexualitás kapcsolati dimenziójának leértékelése, valamint az élet foganásától való elválasztása pedig leértékeli az emberi szexualitás jelentését és jelentőségét.

Az egzisztencia építés eszközei – intellektuális tudás, versenyhelyzetben a hatékonyabb pozíció megszerzése, a társadalmi elismertség, anyagi előnyök stb. – hatástalannak bizonyulnak a tartós emberi kapcsolatok, különösen pedig a stabil házasságok és a személyre szabott, szeretetteljes odafigyelést biztosító családi együttélés megvalósításában.

Az eredményes és tartós emberi kapcsolatok megvalósításához szükséges készségek elsajátítása a szocializáció folyamán valósul meg, hitelesnek elfogadott személyek követése révén. A családi életre nevelést és a hozzájuk kapcsolódó programokat az ezen értékek iránti egyre növekvő társadalmi igény hívta életre.

Family Science Association logo

Vissza az előadók listájához ➤